Światowy Dzień Krwiodawcy

652

Ostatnie dni przed wakacjami to okazja żeby przekazać młodzieży OHP ważne, praktycznie i wychowawcze porady dotyczące przerwy od nauki. Ponieważ wakacje to okres, w którym szczególnie często dochodzi do wypadków, warto zachęcić naszych uczestników do udziału w honorowym oddawaniu krwi. Przypomnieliśmy młodym ludziom, że bez krwi otrzymanej od honorowych krwiodawców niemożliwe jest przeprowadzanie operacji w szpitalach, w tym również tych ratujących życie po wypadkach.

Jak ważne jest kultywowanie tradycji honorowego oddawania krwi przypomina nam  Światowy Dzień Krwiodawcy, który jest corocznym świętem obchodzonym 14 czerwca w rocznicę urodzin Dr Karla Landsteiner’a, który odkrył układ grup krwi AB0. Za to ważne odkrycie został odznaczony nagrodą Nobla. Święto zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne. Światowy Dzień Krwiodawcy jest obchodzony na całym świecie, by uhonorować dobrowolnych dawców krwi pod hasłem „Każdy dawca krwi jest bohaterem”.

Jako wychowawcy mamy nadzieję że, daliśmy radę choćby w niewielkim stopniu zainspirować  uczestników hufca do uczestnictwa w szlachetnym przedsięwzięciu jakim jest honorowe oddawanie krwi. Podaliśmy oczywiście młodzieży odpowiednie informacje dotyczącego punktów oddawania krwi.

Uczestnicy zajęć