Szanse młodzieży na rynku edukacyjno-zawodowym

867

Początek września jest okresem intensywnej współpracy doradcy zawodowego z uczestnikami OHP. Uczniowie chcący podjąć naukę w jednostkach OHP mają możliwość zbadać swoje predyspozycje zawodowe i w odniesieniu do własnych możliwości i planów, podjąć optymalną decyzję o wyborze zawodu.

Porady indywidualne stwarzają młodym ludziom okazję do profesjonalnej informacji przy użyciu różnorodnych metod pracy z klientem. Często spotkania wybiegają poza tematy zawodowe, ze względu na złożoność problemów i dysfunkcji koniecznych do przeanalizowania w kontekście planowania decyzji edukacyjno-zawodowych.

Młodzież uczestnicząca w poradach.