Szkolenie zawodowe w MCK Szczecin

96

W dniu 2 października 2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie pięciu uczestników rozpoczęło szkolenie pn.: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135” zorganizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Zajęcia w ilości 145 godzin będą trwały do 30 października 2018 r.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z przepisami BHP dotyczącymi bezpiecznej pracy z urządzeniami, do obsługi których uprawnienia uzyskają po zdaniu egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. W kolejnych dniach zostaną wyposażeni zarówno w wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne, które będą doskonałym przygotowaniem do rozpoczęcia lub kontynuowania drogi zawodowej.

Uczestnicy podczas zajęć teoretycznych