Uczestnicy białogardzkiego hufca na zajęciach profilaktycznych w Nosowie

517

Jednym z głównych celów pracy wychowawczej jest modelowanie u uczestników właściwych postaw i zachowań oraz profilaktyka, czyli świadome oddziaływanie na jednostkę lub grupę, w celu zapobiegania sytuacjom problemowym jeszcze zanim one wystąpią. W naszej jednostce realizujemy programy profilaktyczne i edukacyjne o tematyce związanej z zachowaniami ryzykownymi, uzależnieniami czy zagrożeniami wynikającymi z bezrefleksyjnego korzystania z sieci internetowej.

Tym razem tematem zajęć były trudne relacje w rodzinie, zmaganie się z uzależnieniem i współuzależnieniem, trudny start i brak wsparcia ze strony najbliższych. Koszalińska fundacja „Zastopuj”, którą zaprosiliśmy do poprowadzenia zajęć profilaktycznych z naszymi uczestnikami, zrobiła świetną robotę. Wolontariusze, którzy na co dzień udzielają się charytatywnie na rzecz fundacji, podzielili się z naszymi uczestnikami swoimi trudnymi doświadczeniami i opowiedzieli o swoich przeżyciach, ale co ważniejsze, dali wskazówki również do tego jak sobie z trudnościami radzić i kogo poprosić o wsparcie w krytycznym momencie.

Taki bezpośredni przekaz był bardzo emocjonalny, zarówno dla prowadzących, jak i dla odbiorców. Każdy z czworga prowadzących wszedł w zupełnie inną interakcję z uczestnikami i poruszył inne obszary emocji, a efektem końcowym tego spotkania była głęboka refleksja dotycząca tego, co w życiu jest ważne, wartościowe i o co warto walczyć do samego końca.

Zajęcia odbyły się w dniu 22.11.2019r. w Rejonowym Ośrodku Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Nosowie i chcąc w pełni wykorzystać walory tego miejsca, opiekunowie kół sportowego i plastycznego wraz z ich uczestnikami, postanowili zachęcić do wspólnej aktywności również pozostałych uczniów. Członkowie koła sportowego, wraz z opiekunem, zorganizowali stanowiska strzelnicze przy których można było sprawdzić swoją celność i podjąć rywalizację w walce o tytuł króla strzelców. Młodzież chętnie podjęła wyzwanie i dobrze się bawiła podczas zajęć.

Natomiast opiekun koła plastycznego wraz ze swoimi podopiecznymi zorganizowali warsztaty plastyczne pt. „Kolorowe Boże Narodzenie”, podczas których wspólnie przygotowaliśmy kartki świąteczne. Tradycyjnie zamierzamy nimi obdarować dzieci z koszalińskiego hospicjum.

Pomiędzy zajęciami młodzież mogła skorzystać ze słodkiego bufetu przygotowanego specjalnie dla nas, a po zajęciach zjeść ciepły posiłek, sporządzony miedzy innymi przez naszych uczniów, którzy w ośrodku odbywają praktykę w zawodzie kucharza.

To prawda, że dzień był intensywny, a program wymagał od naszych podopiecznych ich aktywnego uczestnictwa, na szczęście spotkało się to z szerokim uznaniem ze strony młodzieży i ich deklaracją uczestniczenia w kolejnych takich zajęciach. Z pewnością podczas zaplanowanych zajęć wychowawczych i rozmów z uczestnikami nie zabraknie refleksji i odwołań do tych najważniejszych treści przekazanych podczas zajęć profilaktycznych.