Uczestnicy Hufca Pracy 16-5 na spotkaniu z historią

53

W dniu 07.09.2020 r. młodzież z Hufca Pracy 16-5 wybrała się na wystawę plenerową pod tytułem „1980. Jedno plemię” Wyjście zostało zorganizowane na okoliczność utrzymania pamięci wśród młodych ludzi na temat wydarzeń Sierpnia ’80.

Wystawa ukazuje zmiany jakie dokonywały się w Polsce na przełomie dziesięcioleci, dążące do zmian ustrojowych. Była to bardzo ciekawa lekcja historii. Na głos omawialiśmy podane  informacje, jeden z chłopców opowiedział o zajściach w tym okresie, o których mówił mu tata i dziadek. Młodzież ze szczecińskiego hufca, jak wynikało z rozmów, jest bardzo związana ze swoim miastem, jak i z tożsamością tego miasta, jako wcześniejszej potęgi stoczniowej.

Udział w tym przedsięwzięciu dał młodzieży również możliwość wspólnego spędzenia czasu.