Uczestniczka z Hufca Pracy w Szczecinku najlepszą absolwentką na szczeblu wojewódzkim w kategorii szkoły podstawowej

409

W dniu 26 sierpnia 2019 r. w Hufcu Pracy w Szczecinku odbyła się miła uroczystość wręczenia Martynie Kubackiej nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w eliminacjach wojewódzkich do ogólnopolskiego konkursu „Absolwent Roku OHP – 2019 w kategorii szkoła podstawowa. Martyna przez cały okres pobytu w Hufcu Pracy w Szczecinku wyróżniła się na tle innych uczestników m.in. bardzo wysoką frekwencją, wysoką średnią ocen. Była chwalona i doceniana przez pracodawcę za sumienne wykonywanie powierzonych zadań w trakcie przygotowania do zawodu kucharza.

Martyna odznaczała się wysoką kulturą osobistą i wykazywała szacunek wobec przełożonych. Swoją postawą, zachowaniem oraz zaangażowaniem zasługiwała na wyróżnienie. Postępowała uczciwie, reagowała na zauważone przejawy zachowań niepożądanych wśród uczestników hufca. Zawsze wykazywała się taktem i kulturą ubioru stosownie do okoliczności.

Wręczenie nagrody

Chętnie uczestniczyła w przedsięwzięciach hufca, szkoły i na rzecz lokalnego środowiska. Martyna brała aktywny udział z powodzeniem w konkursach OHP, m.in. w konkursie na kartkę bożonarodzeniową i wielkanocną. Wchodziła również w skład drużyny, która zajęła 3 miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym.  Czynnie realizowała się w działaniach na rzecz rady szczecineckiego hufca. Martyna przez cały pobyt w hufcu promowała pozytywny wizerunek OHP.