Udział w wernisażu fotograficznym pn. „Moja Fotografia”

652

W dniu 6 i 7 stycznia 2019 roku członkowie koła fotograficznego „Chwila”, wraz z wychowawcą,  wzięli udział w wernisażu prac fotografii krajobrazowej  pt. „Moja fotografia” Jana Siemińskiego. Wystawa mieści się w Wałeckim Centrum Kultury w Wałczu i została zainicjowana przez Bartosza Ćmiela ze studia 1kadr.pl.  Wśród gości nie zabrakło Burmistrza Miasta Macieja Żebrowskiego.

W pierwszym dniu wystawa poprzedzona była spotkaniem z twórcą prac oraz prelekcją . Można było zadawać pytania odnośnie konkretnej fotografii,  jak również usłyszeć o okolicznościach powstawania dzieł. Autor wystawił 40 prac w formacie 75×50 cm przedstawiających różne zakątki Europy oraz Polski. Jego fotografie  były publikowane wielokrotnie w kraju i zagranicą.  Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i uznaniem młodzieży hufca.

W dniu 7 stycznia uczestnicy HP 16-6 wraz z wychowawcami: Natalią Mochort i Mariolą Jaworską obejrzeli wystawę w WCK będącą tematycznym elementem lokalnego programu edukacyjno-profilaktycznego  „Pobudzenie wrażliwość estetycznej”. Program skierowany do młodzieży hufca, który będzie trwał przez pół roku, ma na celu pobudzenie ich wrażliwość plastycznej, kreatywności i działań w kierunku rozwijania swoich zainteresowań.