Uprawnienia spawacza zdobyte

76

Uczestnicy i absolwenci polickiego hufca od 20.07.2020 r. do 12.08.2020 r. brali udział w kursie spawania metodą MAG – 136. Jego realizatorem był Ośrodek Kształcenia zawodowego „Kursal”.

Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu spawacza oraz egzaminu końcowego, zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa.

Do egzaminu podeszli wszyscy uczestnicy kursu i zaliczyli go z wynikiem pozytywnym, uzyskując świadectwa kwalifikacyjne i książeczki spawacza, pozwalające na pracę w tym zawodzie.