W przede dniu Święta Wszystkich Świętych

593

W przede dnu Święta Wszystkich Świętych i Wszystkich Wiernych Zmarłych, uczestnicy 16-12 Hufca Pracy w Trzebiatowie, jak co roku, wspólnie z wychowawcą Barbarą Kuriata i nauczycielką j. polskiego, odwiedzili pobliski cmentarz miejski. Nasza młodzież pamięta o Święcie Zmarłych jak również o dawno zapomnianych i opuszczonych grobach. Pod koniec października staramy się pamiętać o mogiłach tych, co już odeszli.

Szczególną uwagę poświęcamy grobom, które od lat są opuszczone i zaniedbane. Tym, o których zapomniano lub po prostu, którymi nie ma się, kto zająć. Uczestnicy chętnie zabrali się za porządki. Zwiędłe kwiaty, wyschnięta trawa, stare wypalone znicze, opadłe liście wymagały uprzątnięcia, szczególnie na starych, niszczejących i opuszczonych grobach. Dzięki naszej pracy, szybko widać było efekty. Spod góry liści wyłoniły się pokryte zielonym mchem stare mogiły. Tabliczki stały się czytelne, a groby odzyskały swój godny wygląd. Otoczenie stało się bardziej przejrzyste i schludne. Kilkanaście wyniesionych worków pełnych liści, starych kwiatów i zniczy, to efekt pracy młodzieży. Spotkaliśmy się z aprobatą i uznaniem przypadkowo spotkanych na cmentarzu ludzi. Po skończonej pracy, podczas spaceru alejkami cmentarza, był czas na zadumę, refleksję i wspomnienie tych, co odeszli.

Podczas takich zajęć wychowawczych, młodzież nie tylko ma poczucie zrobienia czegoś pożytecznego, ale także widocznej satysfakcji. Wierzymy, że wpłynie to na wzrost ich samooceny. Na pewno jednak udało nam się wzbudzić u młodych ludzi refleksję nad przemijaniem i upływającym bezlitośnie czasem. Jutro wrócimy tu raz jeszcze, by zapalić znicz, dla tych, którzy odeszli…