Wałcz – szkolenie przeciwpożarowe

810

W ostatnim tygodniu uczstnicy wałeckiego hufca przebywający w szkolnym internacie PCKZiU odbyli szkolenie przeciwpożarowe. Przeprowadził je specjalista do spraw pożarnictwa pan Jan Kaczanowicz, długoletni strażak. Przekazał w dostępny sposób swoją wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtował właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji kryzysowych.  Podczas prezentacji multimedialnej zapoznanał z przyczynami powstawania pożarów i ich skutkami. Przedstawił podstawowe zasady postępowania podczas zaistniałego niebezpieczeństwa. Wspólnie z młodzieżą ustalono stałe miejsce umieszczenia numerów alarmowych.

Na szkoleniu wiele miejsca poświęcono praktycznemu zapoznaniu uczestników ze sposobem reagowania w konkretnych chwilach zagrożenia. Wszyscy razem przeszli drogę ewakuacyjną ucząc się korzystania z gaśnicy oraz otwierania drzwi wyjściowych poprzez wykorzystanie kluczyka ze skrzynki alarmowej. Uczestnicy byli zadowoleni ze spotkania. Nabyli wiele umiejętnosci praktycznych niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa.  Na zakończenie uczestnicy wykonali gazetkę tematyczną wykorzystując zdobytą wiedzę.