Warsztaty z zakresu planowania kariery zawodowej w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Koszalinie

515

W dniach 19 – 20 lutego 2019 roku doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej i Młodzieżowego Centrum Kariery w Koszalinie przeprowadzili cykl zajęć z zakresu planowania kariery zawodowej z uczniami klas trzecich w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Koszalinie.

Celem spotkań z młodzieżą klas maturalnych było przede wszystkim zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych, pomoc w wyborze kierunku studiów oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Głównym elementem zajęć była część doskonaląca umiejętność autoprezentacji, przeprowadzono symulacyjne rozmowy kwalifikacyjne, w których młodzież wcieliła się w rolę pracownika i pracodawcy.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą być wykorzystane na egzaminach maturalnych oraz w rozmowach z pracodawcą. Podkreślano istotę poznania własnego profilu zawodowego oraz dopasowania dostępnych na rynku ofert pracy do własnych umiejętności i kompetencji.

Uczestnicy warsztatów wykazali dużą aktywność, wysoką motywację w pracy indywidualnej oraz w grupach. Zakładamy, że zajęcia warsztatowe pozwoliły uczniom określić swoje umiejętności i mocne strony, a w przyszłości ułatwią przejście z drogi edukacyjnej na zawodową.

Uczniowie podczas zajęć