Wielka historia w Bornym Sulinowie

573

W dniu 6 czerwca 2019 r. w Hufcu Pracy w Szczecinku odbyło się podsumowanie projektu „Mój dziadek tutaj był” finansowanego z Programu Erasmus+. Wymiana młodzieżowa realizowana była w dniach 29.05 – 04.06.2019 r. w Bornym Sulinowie. W projekcie brała udział młodzież z Hufca Pracy w Szczecinku (Polska), młodzież z organizacji EPIDE w Alencon (Francja) oraz Internationaler Bund z Frankfurtu nad Odrą (Niemcy).

Wymiana młodzieżowa dotyczyła pamięci historycznej, pamięci o zapomnianych nekropoliach, upowszechnianiu wiedzy o wydarzeniach historycznych XX-go wieku wśród młodzieży oraz promocji historii najnowszej.

Młodzież w trakcie wymiany brała udział w warsztatach tworzenia fresków, sprzątaniu i uporządkowaniu lokalnych nekropolii dla żołnierzy i cywili z Polski, Francji i Niemiec. Młodzież widziała także ciekawe ekspozycje związane historią w lokalnej Izbie Muzealnej w Bornym Sulinowie.

Bardzo przejmujące było także spotkanie z rodzinami jeńców, którzy opowiedzieli trudną historię swoich rodzin. Młodzież z trzech krajów pracowała także w grupach pisząc list jeńca z obozu, tworząc z masy solnej użyteczne przedmioty obozowe oraz tworząc plakat ukazujący czas wolny jeńców w obozie. Młodzież próbowała sobie wyobrazić jak wyglądały dyscypliny sportowe, w które grali jeńcy w obozie jenieckim.

Uczestnicy wybrali się także na eksploracje terenów Bornego Sulinowa oraz bunkrów i podziemi. Wyprawa kajakowa była okazją do poznania dziewiczej przyrody okolic Bornego Sulinowa. Na wycieczce rowerowej młodzież poznała lepiej Borne Sulinowo i okolice a także integrowała się na wspólnym ognisku. Uczestnicy byli także w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu a także odbyli podróż do Szczecinka.

Każdy z krajów goszczących na wymianie miał okazję zaprezentować walory swojego kraju na wieczorze narodowym. Przedstawiono podstawowe informacje o krajach wymiany, zdjęcia, regionalną żywność, pieśni narodowe i patriotyczne. Młodzież bardzo integrowała się podczas projektu. Po projekcie pozostały wspólne wspomnienia, przyjaźń i wiedza historyczna.

Wierzymy, że to dopiero początek naszej udanej współpracy z partnerami z Francji i Niemiec. Jesteśmy przekonani, że kolejne projekty odbędą się właśnie w krajach naszych przyjaciół a polska młodzież będzie mogła odwiedzić ich za granicą.

Warto podkreślić, że do projektu nieoceniony wkład merytoryczny wniósł Pan Dariusz Czerniawski, który pracuje w Budynku Kulturalno-Oświatowym przy Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie. Duże znaczenie dla projektu miał również Komendant Hufca Pracy w Szczecinku – Pani Elżbieta Niepelt, opiekun młodzieży polskiej, która zainteresowała podopiecznych tematem projektu.