Wiosenne zwiedzanie Fortu Anioła

418

Dnia 21 marca 2019 r. z okazji pierwszego dnia wiosny, w ramach zajęć,  młodzież z  Hufca Pracy w Świnoujściu wraz z wychowawcami wybrała się na plenerową lekcję historii do lokalnego muzeum/fortu „Fortu Anioła” by poznać jego przeszłość a także poszerzyć swoją wiedzę na temat lokalnych zabytków.

W trakcie zwiedzania uczestnicy uważnie zapoznawali się z tablicami informacyjnymi zadawali wiele pytań. Taka forma nauki była dla uczestników bardzo atrakcyjna. Z ich wypowiedzi można wywnioskować, że chętnie braliby udział w takiej formie zajęć oraz  chcieliby powtórzyć w przyszłości.

W trakcie spaceru uczestnicy szukali pierwszych oznak wiosny. W pobliskim parku zauważyli przebiśniegi i krokusy.