Właściwy wybór zawodu – przepustką do lepszej pracy

107

21 września 2018 roku, uczniowie II klasy Branżowej i III klasy Zawodowej wzięli udział w pierwszych zajęciach w nowym roku szkolnym 2018/2019 z Pośrednikiem Pracy Młodzieżowego Centrum Kariery Panią Joanną Mączyńską. Spotkanie odbyło się w ramach programu aktywizacji zawodowej – „Właściwy wybór zawodu – przepustką do lepszej pracy”. Nasi uczestnicy wspólnie z wychowawcami hufca wybrali się do siedziby MCK. Tam zostali poinformowali o zasadach funkcjonowania MCK, jego celach i sposobach pomocy, jaką świadczy dla młodzieży. Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Wymaga namysłu i wnikliwej analizy własnych motywacji i predyspozycji. Karierę zawodową trzeba świadomie zaplanować, trzeba wyznaczyć sobie cel, ale zanim to zrobimy, powinniśmy poznać szereg czynników warunkujących właściwe zaplanowanie przyszłości.

Ważne jest, aby wyposażyć młode pokolenie w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu. W związku z tym uczestnicy hufca, wypełniali testy oraz ankiety poszukującego pracy. Na zakończenie odbyła się „zabawa” polegająca na wspólnym rozwiązywaniu quizów. Spotkanie miało na celu działania promocyjno – informacyjne dotyczące działalności MCK Trzebiatów, dostarczenie młodzieży wiedzy pozwalającej na świadomy wybór, lepsze przyjrzenie się sobie oraz podjęcie decyzji dotyczącej swojej przyszłości zawodowej, a w konsekwencji kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy, a także rozbudzenie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.