Wojewódzka Rada Młodzieży

488

W dniu 13.06.2019 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Poprowadził je opiekun Rady, p.o. kierownika d.s. kształcenia i wychowania Pani Katarzyna Chojniak.

Reprezentanci jednostek podległych Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie przedstawili przedsięwzięcia zrealizowane w ramach działalności samorządowej, na rzecz środowisk lokalnych, a także omówili działania w ramach ogólnopolskiej inicjatywy wypracowanej podczas Ogólnopolskiego Spotkania Kapituły Samorządności Młodzieży OHP „Sadzimy rośliny pomagamy ziemi”.

Uczestnicy podjęli decyzję dotyczącą dalszej działalności samorządowej, jednogłośnie stwierdzili, że wypracowany schemat działań można corocznie powtarzać i nadal będą prowadzone działania cykliczne oraz bieżące, takie jak rozbudowywanie wzrostu empatii społeczeństwa poprzez podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt. Ponadto kontynuowane będą działania związane z wolontariatem oraz na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Po części oficjalnej młodzież wraz z opiekunami wybrała się do „Dzikiej zagrody” gdzie mieli okazję z bliska przyjrzeć się największym z dzikich ssaków występujących w Europie –żubrom oraz drapieżnikiem występującym w naszych lasach – rysiem. Uczestnicy, poza oglądaniem, mieli również możliwość nakarmić żubry marchewkami i jabłkami. Po przejściu ścieżką edukacyjną i wysłuchaniu ciekawostek z ust przewodnika młodzież zasiadła przy ognisku, gdzie usmażyła kiełbaski.

Na zakończenie spotkania opiekun Rady Młodzieży przeprowadził z uczestnikami rozmowę na temat bezpieczeństwa podczas zbliżającej się przerwy wakacyjnej.