Wychodzimy ze szkoły- czyli tegoroczni ośmioklasiści…

828

Kończą klasę ósmą, nie wiedzą co mają robić dalej, gdzie kontynuować naukę, czy od razu iść do pracy, ale jak i gdzie bez kwalifikacji

W dniu 16.05.2019 r. w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku odbyło się spotkanie z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym. Niebawem ośmioklasiści kończą edukację. Wielu z nich zastanawia się co dalej robić. Dlatego pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Barlinku postanowili omówić sytuację tegorocznych absolwentów w kontekście możliwości podejmowania pracy krótkoterminowej w okresach wolnych od nauki, a także kontynuowania dalszej edukacji zawodowej w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Młodzież zadawała wiele pytań, m.in. o wynagrodzenie, formy umów, branże, gdzie najłatwiej można podjąć pracę. Odpowiedzi na pytania młodzieży udzielili doradca zawodowy i pośrednik pracy wskazując na potrzebę zdobywania kwalifikacji zawodowych, doboru szkoły, określenia swoich predyspozycji.

Spotkanie połączone było z prowadzonym procesem rekrutacji do jednostek OHP. Młodzież została także zachęcona do udziału w realizowanych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery dalszą część wsparcia będą udzielali na konsultacjach indywidualnych.

Dzięki takim spotkaniom młodzież ma poczucie, że karda OHP interesuje się ich przyszłością po ukończonej edukacji.

Spotkanie z uczniami kończącymi naukę