Wycieczka do Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu

757

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie dnia 13.10.2018 r. przebywała w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.

Ośrodek położony jest w malowniczym i bogatym przyrodniczo otoczeniu Nadleśnictwa Trzebież, blisko Puszczy Wkrzańskiej. Główną ideą TOEE jest propagowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie środowiska, a także szeroko rozumianych nauk ścisłych.

Nasza młodzież została zapoznana z salą Zjawisk Atmosferycznych, która wyposażona jest w stanowiska obrazujące powstawanie podstawowych zjawisk w przyrodzie jak burza, silny wiatr, czy deszcz. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach z zakresu chemii i fizyki przeprowadzając z instruktorem interesujące doświadczenia.

W sali projekcyjnej uczestnicy zostali zapoznani z fauną i florą Pomorza Zachodniego. W znajdującym się na terenie Ośrodka Ogrodzie Dydaktycznym każdy uczestnik mógł z bliska poznać popularne i rzadkie gatunki roślin oraz poszerzyć swoją wiedzę ekologiczną.

Wokół budynku TOEE znajdują się również eksponaty, które przybliżyły młodzieży między innymi zagadnienia siły odśrodkowej, załamania światła, fal elektromagnetycznych czy biegunów magnetycznych ziemi.

Uczestnicy i opiekunowie wrócili do OSiW zmęczeni ale zadowoleni i z głowami pełnymi wiedzy i pomysłów.