Wyjście do Monaru

394

W dniu 25 stycznia 2019 r. uczestnicy Hufca Pracy 16-5 ze Szczecina, wraz z wychowawcą udali się na zajęcia socjoterapeutyczne do placówki Monar. Spotkanie zostało zainicjowane przez kadrę wychowawców w ramach realizowanego w naszym hufcu programu resocjalizacyjnego „Coś na poprawę humoru”. Tematem zajęć było uzależnienie od narkotyków oraz sposoby radzenia sobie ze stresem w inny sposób niż sięganie po sztuczne wspomagacze.

Pani Agnieszka Michalska i Anna Wiśniewska przedstawiły naszym podopiecznym specyfikę działania poszczególnych środków odurzających i ich degradujący wpływ na organizm i funkcjonowanie młodego człowieka. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. dopalacze, których skład chemiczny ulega ciągłej ewolucji i może doprowadzić do uzależnienia tak samo jak znane nam narkotyki z listy środków zakazanych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom negatywnych skutków zażywania takich substancji, jak również zapoznania z technikami asertywności, które są pomocne przy umiejętnym odmawianiu. Zajęcia miały charakter warsztatowy, dzięki czemu każdy z uczestników miał okazję do wyrażenia swojej opinii i zadawania pytań do specjalisty z dziedziny socjoterapii. Spotkania w Monarze są już tradycją.

Uczestnicy w czasie zajęć