Wypoczynkowo- karting

567

11 października br. uczestnicy Hufca Pracy 16-5 wzięli udział w wyjściu do GOKART CENTER w Szczecinie. Młodzież w czasie wolnej dyskusji sama wybrała rodzaj imprezy sportowo-rekreacyjnej w nawiązaniu do swoich zainteresowań i chęci. Dodatkowo była odpowiedzialna za jej realizację to jest ustaleniu liczby odbiorców oraz umówieniu terminu z właścicielami torów gokartowych. Wszystko odbyło się przy aprobacie wychowawcy grupy, który pełni rolę facylitatora w ramach hufcowej innowacji „ Kreatywne gospodarowanie czasem wolnym”. Należy nadmienić, że żaden z chłopaków nie jeździł wcześniej na gokartach co jest związane zapewne z dużymi kosztami takiego sportu. Pokłosiem tego było początkowe podekscytowanie połączone z obawą przed rozwijaniem znacznych prędkości. Onieśmielenie szybko minęło i zaczęła się dobra zabawa. Aż żal było przerywać i wracać do domu.

Przed wejściem na tory z młodzieżą przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa w kartingu, o budowie gokarta i statystykach wypadków spowodowanych brakiem rozwagi do których dochodzi jednak bardzo rzadko. Obowiązkowe kaski i kombinezon dały naszym podopiecznym dodatkową ochronę. Sezon na otwarte tory rozpoczyna się w kwietniu, a grupa już się umówiła wstępnie na termin. Jazda gokartem daje dużo pozytywnych emocji więc jest na co czekać. Dzięki temu przedsięwzięciu wychowankowie nabywają kompetencji technicznych przy organizacji imprez a tak zagospodarowany czas wolny niesie nie tylko wypoczynek od obowiązków uczestnika Ochotniczych Hufców Pracy czyli przede wszystkim nauki i praktyki również przygodę, odmianę i radość.