X Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pn. „Alarm dla świata! Globalne ocieplenie”

206

W dniu 21 października 2020 r. rozstrzygnięto X Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pn. „Alarm dla świata! Globalne ocieplenie”. Organizatorem był Hufiec Pracy 16-8 w Koszalinie oraz Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie.

Celem konkursu było budzenie szacunku do przyrody, motywowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w działaniu na rzecz ochrony środowiska, kreowanie skutecznych rozwiązań proekologicznych, nakłonienie młodzieży do analizy relacji między działalnością człowieka a stanem środowiska, oraz pobudzanie zdolności manualnych i plastycznych uczestników.

Była to jubileuszowa edycja ”ekologii”, jednak ze względu na panującą sytuację epidemiczną, formuła konkursu była zupełnie inna niż dotychczas. Odbyła się tylko część plastyczna, natomiast nowością był konkurs na rymowankę dotyczącą globalnego ocieplenia. Spośród 24 prac plastycznych, które w większości wpłynęły pocztą elektroniczną, niezależne jury wyłoniło trzy najciekawsze prace. Pod uwagę brano zgodność z tematem, pomysłowość i estetykę. Za najciekawszą uznano pracę Bożeny Buc z HP 16-9 w Szczecinku, II nagrodę otrzymała Alicja Kalitowska z HP 16-10 w Policach, natomiast III miejsce przypadło Mai Radeckiej z HP 16-6 w Wałczu.  Ponadto spośród ośmiu rymowanek komisja konkursowa wybrała wierszyk Natalii Rakowskiej z HP 16-8 w Koszalinie.