Z życia warsztatów stolarskich w OSiW OHP w Barlinku

259

Warsztaty praktycznej nauki zawodu są ważnym elementem funkcjonowania Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku. Poprzez kształcenie zawodowe przygotowujemy młodzież do pracy w określonym zawodzie, uczymy samodzielności oraz przestrzegania norm społecznych. Coraz bardziej pożądanym przez uczestników zawodem jest stolarz.

Młodzież ma możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie. W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku uczestnicy kształcą się w tym zawodzie zarówno na poziomie szkoły branżowej jak i na poziomie szkoły podstawowej dla dorosłych.

Zajęcia odbywają się w zmodernizowanych warsztatach na terenie Ośrodka. Młodzież poznaje istotę zawodu pod okiem doświadczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy realizują obowiązujące programy nauczania, wdrażają uczestników do podjęcia pracy a jednocześnie uczą odpowiedzialności, systematyczności oraz współpracy w grupie. Aby lepiej poznać zawód młodzież uczestniczy w wycieczkach zawodoznawczych, podczas których uczestnicy odwiedzając lokalne przedsiębiorstwa poznają najnowsze technologie maszyny oraz produkty.

Podczas zajęć warsztatowych młodzież wykonuje prace na potrzeby Ośrodka oraz wiele przedmiotów użytkowych dla siebie i swoich bliskich. Uczestnicy wykonują ogrodowe ozdoby drewniane, które upiększają teren zewnętrzy Ośrodka. W ramach współpracy z funkcjonującym na terenie gminy Barlinek Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt „Animals” stolarze budują psie budy, które przekazują inspektorom OTOZ „Animals”.

Warsztaty praktycznej nauki zawodu przygotowują młodzież do podjęcia pracy zawodowej, jak i do samodzielnego oraz prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.