Za chwilkę wakacje…

635

Przed wakacjami wycieczki, spacery, luźniejsze lekcje. Na zewnątrz gorąco i upalnie. W ramach spotkań z doradcą zawodowym Młodzieżowe Centrum Kariery w Barlinku w dniu 14.06.2019 r. zorganizowano warsztaty, podczas których zaproponowało młodzieży udział w spotkaniach ogólnorozwojowych.

Warsztaty asertywności, układanie własnej hierarchii wartości, praktyczna wiedza na temat różnych oblicz pracy, a także poznawanie siebie, sprawdzanie swoich możliwości czy nauka współpracy w grupie.

Zajęcia miały za zadanie także motywować do odpowiedniego zarządzania czasem wolnym i właściwego wykorzystania wakacji. Spotkanie podobało się młodzieży, a czas został spędzony w miłej atmosferze. Doradca zawodowy udzielił również informacji dotyczącej funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Kariery w Barlinku i zaprosił do udziału w organizowanych na świeżym powietrzu warsztatach, w ramach organizacji czasu wolnego w trakcie wakacji.

MCK