Za darmo, ale z entuzjazmem

111

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Koszalinie (MCK) zawarto kolejne porozumienie. Dotyczy ono wolontariatu. Wolontariusz będzie wspierał pracowników MCK w ich obowiązkach poprzez wykonywanie prostych czynności z zakresu prac biurowych, a jego praca będzie na bieżąco monitorowana.

Mając na uwadze, że nasz nowy ochotnik to osoba niezwykle otwarta , komunikatywna oraz empatyczna, może zdarzyć się że jego kreatywne pomysły będą w przyszłości wdrożone do palety działań mających na celu promocję działalności MCK.

Cieszy fakt, że mimo iż jest to zupełnie bezpłatny charakter pracy, wciąż zgłaszają się do nas osoby chętne i gotowe do podjęcia nowych, dotąd nieznanych im wyzwań w pracy zawodowej. Często argumentują swój udział w wolontariacie jako chęć sprawdzenia czy charakter pracy odpowiadał by im w przyszłości na stałe. Trzeba przyznać, że jest to ciekawa, zupełnie niezobowiązująca forma lepszego poznania siebie i swoich predyspozycji zawodowych. Zapraszamy zatem do współpracy kolejnych śmiałków.

MCK