Zajęcia grupowe projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Policach

585

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Policach trwają zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W trakcie cyklu zajęć uczestnicy poznają zasady aktywnego poszukiwania pracy, zaznajomią się z pojęciem rynku pracy oraz związanymi z tym tematem definicjami. Poszerzą też wiedzę na temat kompetencji miękkich niezbędnych do zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Spotkania prowadzone są w formie warsztatowej i mają na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego poszukiwania pracy, kompletowania dokumentacji aplikacyjnej i nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy.

W projekcie uczestniczy 10 osób w wieku 18-24 lat, które są bezrobotne i bierne zawodowo. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” gwarantuje beneficjentom uzyskanie wsparcia w szerokim zakresie obejmującym m.in.: zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku i usługę stylisty oraz kurs zawodowy, przyuczający do wybranego zawodu.

Pieczę nad prawidłową realizacją projektu trzyma lokalny koordynator – Pani Agnieszka Miś, natomiast uczestnicy swoje nowe kompetencje i kwalifikacje zdobywają pod okiem opiekuna grupy – Pani Anety Janiszyn.

Uczestnicy projektu podczas zajęć