Zajęcia grupowe w OSiW OHP Mielenko Drawskie

237

W dniu 20.03.2019 r. odbyły się zajęcia grupowe dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mielenku Drawskim. Spotkanie zostało przeprowadzone przez Emilię Jakubowską – doradcę zawodowego oraz Annę Gołąb – pośrednika pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery (MCK) w Złocieńcu, w ramach programu autorskiego „Ja i rynek pracy”.

Tematem zorganizowanych zajęć był „Rynek pracy”. Przeprowadzone zajęcia miały na celu uświadomienie młodzieży znaczenia informacji o rynku pracy w podejmowaniu przez nich trafnych decyzji zawodowych. Uczestnicy zostali zapoznani z pojęciem rynku pracy, korzyściach płynących ze zbierania informacji o rynku pracy oraz poznali wymagania pracodawców, które najczęściej występują w ofertach pracy.

Prowadzące zajęcia zwróciły również uwagę, że zbierając informacje warto dokonać analizy lokalnego rynku pracy, która przedstawia zawody deficytowe i nadwyżkowe występujące na danym obszarze. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, poprzez wykonywanie przygotowanych ćwiczeń w grupach.

Emilia Jakubowska z MCK Złocieniec wraz z uczestnikami zajęć