Zajęcia sportowe na lodowisku z MOSiR

673

W dniu 04.02.2019 r. po raz kolejny młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy 16-15 w Kołobrzegu uczestniczyła w zajęciach sportowych w kompleksie sportowym „Milenium”. Na tafli lodu sprawdzali się początkujący oraz dawali popisy łyżwiarstwa bardziej zaawansowani. Wszyscy uczestniczyli w konkurencjach sprawnościowych przygotowanych przez wychowawcę: wyścigi rzędów, slalom równoległy, gra z krążkiem hokejowym w parach.

Zajęcia na lodowisku są inspiracją do odkrywania sportów zimowych, integracji i aktywności fizycznej. Zwracamy uwagę na przestrzeganie podstawowych  zasad tak, aby czas zabaw był przyjemny i bezpieczny, a miejsca były nadzorowane. Uczestnicy „ferii z łyżwami” już zapowiedzieli, że cyklicznie będą kontynuowali wyjścia do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Uczestnicy Hufca Pracy 16-15