Zajęcia strzeleckie w OSiW Barlinek

57

24.09.2020 r. młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku wzięła udział w zajęciach strzeleckich. Zajęcia odbyły się w ramach porozumienia zawartego z LOK w Myśliborzu. Realizowane są raz w tygodniu w strzelnicy zlokalizowanej w budynku Ośrodka.

Na pierwszym spotkaniu uczestnicy pod opieką profesjonalnego instruktora poznali regulamin strzelnicy oraz zasady bezpiecznego posługiwania się bronią. Młodzież zastała zapoznana z technikami strzelania z broni pneumatycznej a następnie uczyła się celować do tarczy. Na zakończenie spotkania podsumowano wyniki i wybrano najlepszego strzelca.

Celem zajęć jest promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz integracja uczestników.