Zajęcia w ramach koła plastycznego w OSiW Stargard

247

W dniu 24.10.2019 r. odbyły się zajęcia koła plastycznego w OSiW OHP w Stargardzie, które miały na celu tworzenie okazji do zapoznania się i rozwijania własnych możliwości plastycznych. Wychowankowie zapoznali się z nową techniką plastyczną – malowanie palcami.

Tematem przewodnim były drzewa, ponieważ są niezwykłe inspirujące i bliskie każdemu człowiekowi. Każde drzewo jest inne, niepowtarzalne, piękne i przepełnione życiem. Te zajęcia pełnią szczególną rolę. Kształtują i rozwijają wrażliwość na  piękno kształtów i barw otaczającej rzeczywistości. Wzbogacają aktywność umysłową, pobudzają wyobraźnię i wyzwalają inicjatywę twórczą, kształtują osobowość oraz wzbogacają przeżycia. Twórczość plastyczna jest z jedną z ważniejszych form działalności każdego wychowanka.

Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym jest postawa twórcza. Uczniowie  są bardzo kreatywni z natury i dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować  i rozwijać. Rozbudzenie zainteresowania sztuką. plastyką, odkrywanie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania wychowanków do samodzielnej twórczości i działania.

Członkowie koła plastycznego podczas zajęć