Zajęcia z doradcą zawodowym w ZSP Złocieniec

101

W dniu 09.10.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu, odbyło się spotkanie uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Złocieńcu.

Celem przeprowadzonych zajęć było przekazanie uczestnikom informacji dotyczących branż i zawodów przyszłości. Skupiono się na charakterystyce rynku pracy, który poniekąd sam wskazuje kierunki kształcenia dające perspektywy na przyszłość.

Procesy demograficzne, postęp technologiczny, globalizacja czy zmiany w obowiązującym stylu życia powodują ciągłe zmiany na rynku pracy. Dlatego osoba stojąca przed wyborem zawodu powinna na bieżąco śledzić tendencje na rynku pracy, a także skonfrontować własne wyobrażenie zawodu z rzeczywistością.

Ponadto prowadząca zajęcia, zachęciła młodzież do aktywnego korzystania z serwisu internetowego www.do kariery.pl, gdzie można znaleźć wiele interesujących informacji dotyczących edukacji czy rynku pracy.

Uczestnicy zajęć chętnie brali udział w dyskusji, wykazując duże zainteresowanie tematem. Uzyskane podczas spotkania informacje wykorzystają w planowaniu własnej kariery zawodowej.

Emilia Jakubowska – doradca zawodowy prowadzący zajęcia wraz z uczestnikami