Zajęcia z Doradcą Zawodowym

384

Już niebawem gimnazjaliści klas III będą stawać przed wyborem kolejnego etapu edukacji. Jaką szkołę wybrać? Czym się kierować? Te pytania zawsze zadają sobie uczniowie i ich rodzice.

W dniu 3 czerwca 2019 r. doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Policach zorganizował zajęcia warsztatowe dla uczniów kończących szkole gimnazjalną. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Sportowymi w Policach. Zbliżający się koniec roku szkolnego przypomina uczniom o coraz bliższym podjęciu decyzji odnośnie dalszej nauki oraz drogi kształcenia.

Jest to czas niezwykle ważny, stresujący, wymagający skupienia dlatego tak istotna jest pomoc uczniom w tych trudnych momentach. Zajęcia przeprowadzone przez Panią Anetę Janiszyn – doradcę zawodowego MCK Police miały na celu pokazanie uczestnikom w jaki sposób mogą pracować nad samorozwojem, jak podnosić swoje kompetencje, w jaki sposób wykorzystać pasje i zainteresowania przy wyborze dalszej nauki. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej powinien być zgodny ze zdolnościami i zainteresowaniami dlatego też każdy uczeń wykonał test predyspozycji zawodowych, który później był szczegółowo omawiany z doradcą zawodowym.

Decyzja o szkole ponadgimnazjalnej zaważy na przyszłości młodego człowieka, dlatego ważne jest, aby być w pełni świadomym i pewnym.

Uczniowie w trakcie warsztatów