Zajęcia z uczniami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu

769

W dniu 04.03.2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu odbyło się spotkanie z uczniami klasy VI. Zajęcia przeprowadził doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery (MCK) w Złocieńcu.

Celem spotkania była promocja usługi poradnictwa zawodowego, z której młodzież może skorzystać bezpłatnie zgłaszając się do MCK. Prowadzący zajęcia przybliżył uczestnikom zakres usługi poradnictwa zawodowego, zwracając uwagę na to, że proces planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej warto rozpocząć już we wczesnym etapie edukacji.

Ponadto w ramach spotkania zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu znaczenia pracy zawodowej człowieka i jej wpływu na karierę zawodową.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą pracy i kariery zawodowej. Poznając ich definicje, czynniki składające się na karierę zawodową oraz to, jak duże znaczenie ma praca zawodowa w życiu każdego człowieka. Uczniowie byli aktywni podczas zajęć. Chętnie zadawali pytania, brali udział w przygotowanych ćwiczeniach, wykazując duże zainteresowanie tematem spotkania.

Doradca zawodowy z MCK Złocieniec podczas prowadzenia zajęć