Zajęcia z WOS-u w OSiW w Łobzie

542

W dniu 03.10.2019 r. wychowankowie Ośrodka Szkolenia i Wychowanie w Łobzie wraz z wychowawcą udali się na zajęcia z Wiedzy o Społeczeństwie, przeprowadzone w Sądzie Rejonowym w Łobzie.

Podczas zajęć, wychowankowie mieli okazję uczestniczyć w dwóch sprawach z zakresu prawa karnego w charakterze publiczności, z czego jedna ze spraw przebiegła w pełnym trybie i zakończyła się orzeczeniem sądowym. W przerwie, pomiędzy sprawami, była też możliwość porozmawiania z sędzią Sądu Rejonowego w Łobzie, który przybliżył od strony praktycznej m.in. tematykę prawa karnego, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w rejonie oraz zastosowanie odpowiednich do danej sprawy źródeł prawa. Uczniowie mieli więc okazję konfrontacji dotychczasowej wiedzy teoretycznej z jej zastosowaniem w praktyce, a także przekonali się, że popularne programy emitowane w telewizji odbiegają od rzeczywistości, nie odzwierciedlając właściwej procedury sądowej. Do zajęć włączył się również kurator sądowy, który przedstawił wychowankom charakterystykę swojego zawodu.

Przeprowadzone zajęcia edukacyjne spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów, motywując tym samym do pogłębiania wiedzy prawniczej. Całe zajęcia minęły w miłej i przyjaznej atmosferze.