Zakończenie warsztatów „Kompetencje kluczowe – droga do sukcesu na rynku pracy” w MCK Złocieniec

707

W dniu 13.12.2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu, zakończyły się warsztaty w ramach autorskiego projektu pn. „Kompetencje kluczowe – droga do sukcesu na rynku pracy”. W warsztatach wzięli udział uczniowie III klasy Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Andersa w Złocieńcu. Zajęcia rozpoczęły się w dniu 04.12.2018 r. i zostały zrealizowane w ramach pięciu spotkań warsztatowych.

Podczas warsztatów została poruszona tematyka związana z kompetencjami kluczowymi, kreatywnością, komunikacją interpersonalną współpracą w zespole oraz przedsiębiorczością. Celem przeprowadzonych zajęć było uświadomienie młodzieży, jak duże znaczenie mają kompetencje kluczowe w rozwoju osobistym i samorealizacji.

Podczas zajęć wykorzystano metody i narzędzia warsztatowe, które były atrakcyjne dla uczestników. Młodzież miała możliwość wykazania się kreatywnością, posiadaną wiedzą z zakresu poruszanych zagadnień oraz umiejętnością współpracy w grupie, podczas realizacji poszczególnych ćwiczeń warsztatowych. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze, bez oceniania i krytykowania innych osób, co sprzyjało integracji grupy. Ponadto przeprowadzone w ramach warsztatów działania, wzmocniły w uczestnikach poczucie własnej wartości, wzbudziły większą otwartość na innych i tym samym łatwość w nawiązywaniu dobrych relacji zawodowych.