Zakończenie zajęć grupowych z doradcą zawodowym w Wałczu

307

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu zakończyły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Podczas spotkań młodzież zapoznała się z tematyką związaną z rynkiem pracy, autoprezentacją, metodami aktywnego poszukiwania pracy, przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej oraz sporządzaniem dokumentów aplikacyjnych. Beneficjenci otrzymali również informacje związane z aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową. Uczestnicy mieli możliwość nabycia nowych umiejętności, poznania samego siebie oraz nabycie wiedzy na temat walki ze stresem lub nieśmiałością podczas wystąpień publicznych. Odpowiedzi na pytania formułowane były podczas dyskusji, gdzie każdy uczestnik mógł wykazywać się nabytą wiedzą oraz przedstawić swój pogląd na dany temat.

Uczestnicy podczas grupowych zajęć z doradztwa zawodowego