Dzień Edukacji Narodowej w Trzebiatowie

571

15 października w Hufcu Pracy w Trzebiatowie obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystą akademię przybyli: Dyrektor Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Pani Anna Kulasek, Komendant 16-12 Hufca Pracy Pani Anna Konieczka, nauczyciele, instruktorzy z warsztatów CKZ, pracownicy obsługi szkoły ZDZ oraz wszyscy uczniowie mający w tym dniu zajęcia dydaktyczne oraz praktyczne.

Nasi uczestnicy pod opieką wychowawcy Barbary Kuriaty, z tej okazji przygotowali montaż słowno-muzyczny w ramach działającego w jednostce koła artystyczno-gastronomicznego. Młodzi ludzie zainscenizowali podziękowania dla pedagogów, śmieszne wierszyki charakteryzujące poszczególne przedmioty, scenki oraz humor z zeszytów szkolnych. Było dużo ciepłych słów o nauczycielach i wychowawcach.

Akademia okazała się wesoła, ale i wzruszająca. Na zakończenie Pani Dyrektor skierowała do szacownego grona pedagogicznego słowa podziękowania za trud włożony w pracę z młodzieżą, za cierpliwość i zrozumienie.

Uczestnicy Hufca Pracy w Trzebiatowie w trakcie wystąpienia w okazji Dnia Edukacji Narodowej