Finał staży zawodowych w Szczecinku

771

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku od 1 czerwca 2018 r. realizuje trzymiesięczne płatne staże zawodowe dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W projekcie biorą udział młodzi dorośli w wieku 18 – 24 lat,  którzy potrzebowali wsparcia z różnych powodów. Uczestnicy już zakończyli staż i obecnie wykorzystują planowe urlopy, choć formalnie staż zostanie podsumowany 31.08.2018 r. Dzięki stażom uczestnicy mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności zawodowych. W wyniku przeprowadzonych rozmów można stwierdzić, że beneficjenci projektu są zadowoleni z udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Każdy stażysta miał przydzielonego opiekuna stażu, który pomagał poznać specyfikę pracy w zawodach: opiekun dziecięcy, kosmetyczka, fryzjer, magazynier i grafik komputerowy. Poza stypendium za staż uczestnicy mieli zapewnione ubezpieczenie zdrowotne, otrzymywali refundację kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem. Konkludując, projekt pozwolił beneficjentom uzyskać nową wiedzę i umiejętności praktyczne, także poznać lokalny rynek pracy a co najważniejsze, rozpocząć karierę zawodową.

Dla wielu z nich było to pierwsze doświadczenie zawodowe, dzięki któremu będzie im dużo łatwiej znaleźć po zakończeniu stażu zawodowego pracę.

 

Uczestniczka Angelika Świątek na stażu w „de la Pekosss..!”