Strona główna Edukacja Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca

W jednostkach opiekuńczo-wychowawczych ZWK OHP w Szczecinie  trwa rekrutacja młodzieży do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych do klasy VII i VIII, Szkoły Branżowej I – go stopnia do klasy I i II, III.  Szkolimy młodzież w następujących zawodach:

 • kucharz
 • fryzjer
 • murarz tynkarz
 • betoniarz zbrojarz
 • dekarz
 • lakiernik
 • blacharz samochodowy
 • ślusarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • cukiernik
 • piekarz
 • stolarz
 • tapicer
 • fotograf
 • sprzedawca
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • wędliniarz
 • ogrodnik

W naszych jednostkach opiekuńczo-wychowawczych posiadamy jeszcze wolne miejsca z podziałem na miejsca w jednostkach stacjonarnych i miejsca dla uczestników w jednostkach dochodzących:

Jednostki dochodzące:
HP 16-5 Szczecin – 10 wolnych miejsc
HP 16-6 Wałcz – 6 wolnych miejsc
HP 16-7 Szczecin-Dąbie – 8 wolnych miejsc
HP 16-8 Koszalin – 6 wolnych miejsc
HP 16-9 Szczecinek – 23 wolne miejsca
HP 16-10 Police – 0 wolnych miejsc
HP 16-11 Dębno – 5 wolnych miejsc
HP 16-12 Trzebiatów – 0 wolnych miejsc
HP 16-13 Białogard – 0 wolnych miejsc
HP 16-14 Świnoujście – 10 wolnych miejsc

Jednostki stacjonarno-dochodzące:
OSiW 16-1 Barlinek – 0 wolnych miejsc dla uczestników dochodzących, 33 wolne miejsca dla uczestników stacjonarnych
OSiW 16-3 Stargard – 0 wolnych miejsc dla uczestników dochodzących, 35 wolnych miejsca dla uczestników stacjonarnych
OSiW 16-4 Łobez – 0 wolnych miejsc dla uczestników dochodzących, 19 wolnych miejsca dla uczestników stacjonarnych

zapewniamy:

 • opiekę doświadczonych wychowawców, pedagogów oraz instruktorów kształcenia praktycznego,
 • uzupełnienie kształcenia ogólne i zdobycie zawodu,
 • wsparcie doradców zawodowych oraz konsultantów Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM)
 • zajęcia ze specjalistami – pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym,
 • bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie,
 • udział w stażach i wymianach międzynarodowych,
 • wycieczki oraz inne formy spędzania czasu wolnego (koła zainteresowań, imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe).

Dysponujemy:

 • zapleczem edukacyjno-socjalnym, internatem, warsztatami szkoleniowymi, pracowniami komputerowymi, kołami zainteresowań.

Szczegóły dotyczące rekrutacji:

1. Rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych, dokonuje powołany przez Komendanta lub Kierownika jednostki Zespół Rekrutacyjny.

2. Uczestnik może być przyjęty do jednostki po spełnieniu następujących warunków:

 • ma ukończony minimum 15 rok życia i nieukończony 18 rok życia,
 • złożył deklarację woli pobytu w określonej jednostce organizacyjnej,
 • ma trudną sytuację życiową spowodowaną np. niepowodzeniami szkolnymi, opóźnieniem w nauce,
 • ma trudną sytuację materialną, pochodzenie ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub z rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej bezrobociem, symptomami przemocy, sieroctwem naturalnym lub społecznym
 • złożył niezbędne dokumenty,
 • zadeklarował kontynuowanie kształcenia ogólnego,
 • zawarł z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu wybranej przez siebie jednostki  organizacyjnej OHP.

 

3. Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP
 • KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY
 • Informacja dotycząca rozmowy z doradcą zawodowym
 • ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM
 • Świadectwo szkolne (kopia),
 • Fotografia legitymacyjna (aktualna) – 1 sztuka,
 • Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą (dot. osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ukończyły 15 r.ż.)
 • Opinia Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej, zawierająca informację o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży dot. kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w szkole podstawowej dla dorosłych,
 • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dot. uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe)
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dot. kandydatów do jednostek na miejsca z zakwaterowaniem)
 • Indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczona po jej zawarciu
 • Informacja/opinia dot. kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych- niewymagana, ale pożądana w celu wzmocnienia diagnozy i przygotowania indywidualnego toku pracy z uczestnikiem
 • Zgoda na: uczestnictwo w OHP, zawarcie umowy w celu przygotowania zawodowego, udział w imprezach OHP,
 • ZGODA-OHP-UMOWA-IMPREZY
 • Zgoda na: przetwarzanie danych osobowych,
 • Klauzura dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • Wykorzystanie wizerunku,
 • ZGODA – OHP – WIZERUNEK

Załączniki do pobrania

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast