STRONA W BUDOWIE

ZIMOWY WYPOCZYNEK MŁODZIEŻY – FERIE Z OHP 2019

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Formy zajęć zorganizowane przez jednostkę w ramach wypoczynku Uwagi
1 MBP Szczecin Forma: Indywidualne spotkanie informacyjne z osobami młodocianymi

Temat: Rynek pracy, pojęcie rynku pracy, pracownik młodociany, źródła prawa pracy. Metody poszukiwania pracy , sposoby ich wyszukiwania.

Twoja pierwsza praca z EURES.

Termin: 28.-29.01.2019 r.

Miejsce: ul. Dworcowa 19

70-206 Szczecin

Liczba uczestników: 3 osoby

Krótki opis: Część pierwsza – przybliżenie pojęcia pracownik młodociany,  rynek pracy, źródła prawa  pracy – Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny). Część druga -Wskazanie zmian zachodzących na rynku pracy, obecnych trendów, metod poszukiwania pracy i sposobów ich wyszukiwania.

Część trzecia

Rola i waga  dokumentów aplikacyjnych CV, LM. Próba stworzenia własnych dokumentów.

Część czwarta

przybliżenie działalności sieci EURES i korzyści wynikających ze współpracy z siecią przy poszukiwaniu pracy zagranicą – m.in. opis projektu „Twoja Pierwsza Praca z EURES” – wskazanie szerokich korzyści uczestnictwa w nim. Wskazane elementów bezpiecznego wyjazdu do pracy – na co zwrócić uwagę analizując ogłoszenia o pracę (pogadanka nad przykładowymi ogłoszeniami z prasy, internetu), jakie formalności należy załatwić przed wyjazdem, jak również do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku sytuacji zagrożenia takiego jak: praca na czarno, handel ludźmi.

Część Piąta

Rozdanie materiałów reklamowych z adresem i danymi kontaktowymi do Młodzieżowego Biura Pracy. Przekazanie informacji, w jaki sposób można korzystać z usług oferowanych w Młodzieżowym Biurze Pracy w Szczecin.

2 MCK Barlinek Warsztat asertywności

(zajęcia interaktywne)

 

Termin: 30.01.2019 r.

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Barlinku

ul. Św. Bonifacego 36

Liczba uczestników: 15

Krótki opis: zajęcia prowadzone w formie warsztatowej w zakresie asertywności w różnych dziedzinach życia (w domu, w szkole w życiu społecznym dla młodzieży w wieku 15-18 lat).

3 MCK Barlinek Spotkanie informacyjne

Temat: Możliwości podejmowania pracy krótkoterminowej w okresie ferii zimowych

Termin: 05.02.2019 r.

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Barlinku

ul. Św. Bonifacego 36

Liczba uczestników: 10

Krótki opis: Oferty pracy krótkoterminowej, promocja MCK

4 MCK Barlinek Spotkanie multimedialne Termin: 07.02.2019 r.

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Barlinku

ul. Św. Bonifacego 36

Liczba uczestników: 10

Krótki opis: Zawodoznawstwo- kalejdoskop zawodów

5 MCK Łobez Konsultacje indywidualne

Temat: według potrzeb

 

Termin: 05-08.02.2019 r.

Miejsce: MCK Łobez

Liczba uczestników: 5

konsultacje indywidualne

6 MCK Łobez Warsztaty

Temat: Czy warto wybrać szkołę uczącą zawodu?

Kalejdoskop zawodów. Analiza rynku pracy

Termin: 06.02.2019 r.

Miejsce: MCK Łobez

Liczba uczestników: 8

Krótki opis: wykorzystanie filmów o zawodach. Zawody popularne, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Barometr zawodów.

7 MCK Łobez Warsztaty

Temat: Jak wykorzystać swoje atuty na rynku pracy.

Moje kompetencje.

Termin: 07.02.2019 r.

Miejsce: MCK Łobez

Liczba uczestników: 6

Krótki opis: Samoocena mocnych i słabych stron. Ćw. „Spadek”

8 MCK Police/HP Police Forma: warsztaty

Temat: Porozmawiajmy o marzeniach, zamieńmy je w cele

Termin: 30.01.2019 r.

Miejsce: MCK/HP Police

Liczba uczestników: do 10 osób

Krótki opis: warsztat dotyczący planowania życia w sferze zawodowej i prywatnej, wyznaczanie celów, skuteczne planowanie i realizacja.

9 MCK Police/HP Police Forma : warsztaty

Temat : Lubię siebie – nauka budowania pozytywnej samooceny wśród młodzieży.

Termin: 06.02.2019 r.

Miejsce: MCK/HP Police

Liczba uczestników: do 10 osób

Krótki opis: warsztat dotyczący budowania pozytywnej samooceny, wyszukiwanie zalet

10 MCK Police/HP Police Forma: gry i zabawy

Temat: grupowe kalambury

Termin: 07.02.2019 r.

Miejsce: MCK/HP Police

Liczba uczestników: do 6 osób

Krótki opis: gry i zabawy planszowe

11 MCK Police/HP Police Forma: warsztaty

Temat: Planuję swoją przyszłość.

Termin: 08.02.2019 r.

Miejsce: MCK/HP Police

Liczba uczestników: do10 osób

Krótki opis: gry i zabawy integrujące grupę, indywidualne planowanie kariery

12 MCK Wałcz Forma: warsztaty

Temat: Ferie dla przedsiębiorczych

Termin: 28.01-01.02.2019 r.

Miejsce: MCK Wałcz Zdobywców Wału Pomorskiego 54 78-600 Wałcz

Liczba uczestników: 10

Krótki opis: Przedsiębiorczość, osoba przedsiębiorcza,

Rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży

13 MCK Wałcz Forma: warsztaty

Temat: Rynek Pracy

Termin: 04. – 02.2019 r.

Miejsce: MCK Wałcz Zdobywców Wału Pomorskiego 54 78-600 Wałcz

Liczba uczestników: 10

Krótki opis: Jak czytać oferty pracy, jak napisać dobre CV, jak pisać list motywacyjny, jakich błędów unikać przy staraniu się o pracę i podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

14 MCK Trzebiatów Forma: Konsultacje indywidualne

Temat: Poznaj siebie- testy zawodowe w tym test Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych(KZZ)

Termin: 06-08.02.2019 r. od 7:45 do 15:45.

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Trzebiatowie

ul. Witosa 8

Liczba uczestników: wstęp wolny(5)

Krótki opis: Analiza potrzeb klienta, pomoc w określeniu zainteresowań zawodowych niezbędnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

15 MCK Trzebiatów Forma: zajęcia otwarte dla młodzieży

Temat: Przy herbatce o zawodach – kalejdoskop zawodów.

Termin: codziennie 29.01.2019 – 01.02.2019 w godz. 7:45 do 15:45.

Miejsce: MCK Trzebiatów, ul. Witosa 8.

Liczba uczestników: wstęp wolny(1-8) osoby

Krótki opis: Spotkanie z doradcą zawodowym i specjalistą do spraw rozwoju zawodowego, prezentacja zawodów na lokalnym rynku pracy.

16 MCK Trzebiatów Forma: Zajęcia otwarte dla młodzieży

Temat: „CV. Co by było gdyby…”

Termin: 05.02.2019 r. godz. 9:00 – 14:00 Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Trzebiatowie

ul. Kościuszki 25.

Liczba uczestników: wstęp wolny(10).

Krótki opis: Turniej gier planszowych. Wykorzystanie gier „Pytaki”, „CV. Co by było gdyby…”, „Emocje”.

17 MCK Dębno Forma: konsultacje indywidualne

Temat: testy samooceny, podejmowanie decyzji, predyspozycji zawodowych

Termin: 29-30.01.2019 r.

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębnie, ul. Chojeńska 1

Liczba uczestników: 8

Krótki opis: Analiza potrzeb klienta

18 MCK Dębno Forma: spotkanie multimedialne

Temat: Kalejdoskop zawodów i inne

Termin:31.01.2019 r.

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębnie, ul. Chojeńska 1

Liczna uczestników:12

Krótki opis: filmy instruktażowe

19 MCK Dębno Forma: warsztaty

Temat: poruszanie się na rynku pracy, pisanie CV, listu motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna

Termin: 05.02.2019 r.

Miejsce: Młodzieżowe Centrum  Kariery w Dębnie, ul. Chojeńska 1

Liczna uczestników:14

Krótki opis: zajęcia warsztatowe z zagadnień rynku pracy, pisanie CV, listu motywacyjnego, zachowania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, aktywne formy poszukiwania pracy

20 MCK Dębno Forma: konsultacje indywidualne

Temat: testy samooceny, podejmowanie decyzji, predyspozycji zawodowych

Termin: 07.02.2019 r.

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębnie, ul. Chojeńska 1

Liczba uczestników: 4

Krótki opis: Analiza potrzeb klienta

21 MCK Gryfino Forma 1: spotkanie multimedialne

Temat: metody poszukiwania pracy, rozmowa kwalifikacyjna, techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania

Forma 2: konsultacje indywidualne.

Termin: 28.01-01.02 2019 r.

Miejsce: MCK Gryfino,

ul. Szczecińska 19, 74-100 Gryfino

Liczba uczestników: 5 osób

Krótki opis: filmy instruktażowe dotyczące metod poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, asertywności oraz metod szybkiego uczenia się i zapamiętywania.

 

22 MCK Stargard Forma 1: warsztaty

Temat: Uczę się przedsiębiorczości.

Forma 2: konsultacje indywidualne

Temat: według potrzeb

Termin: 29-30.01.2019 r.

Miejsce: MCK Stargard, ul. Jugosłowiańska 22

Liczba uczestników: 5

Krótki opis: wykorzystanie gier edukacyjnych z serii „Ekonomia na co dzień”; konsultacje indywidualne

23 MCK Stargard Aktywny uczeń podczas ferii 2019- wykład Termin: 5-7 luty 2019 r.

Miejsce: MCK Stargard ul. Jugosłowiańska 22

Liczba uczestników: młodzież ucząca się

Krótki opis: porady indywidualne wg. potrzeb klienta, oferty usług doradcy zawodowego skierowane do młodzieży uczącej się

24 MCK Pyrzyce Forma: spotkanie warsztatowo-informacyjne z pośrednikiem pracy.

Temat: Rynek pracy, sposoby poszukiwania pracy, pisanie CV i listu motywacyjnego.

Termin: 28.01.-01.02.2019 r.

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Pyrzycach

ul. Stargardzka 27

Liczba uczestników: uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu Pyrzyckiego.

Krótki opis: Przedstawienie uczestnikom możliwości podjęcia pracy sezonowej i krótkoterminowej, pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego , promocja MCK.

25 MCK Pyrzyce  Forma: Spotkanie grupowe oraz konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym Termin: 07.02.2018 r.

Miejsce: HP 16-7 ul. Gryfińska 151/U1, Szczecin

Uczestnicy: uczniowie HP 16-7.

Krótki opis: Zapoznanie uczestników z czynnikami mającym wpływ na wybór zawodu, bilans kompetencji zawodowych, rozpoznanie własnych zainteresowań i skłonności, odkrywanie mocnych i słabych stron. Przeprowadzenie i omówienie testu J. Hollanda.

26 MCK Szczecin Forma: Konsultacje indywidualne

Temat: Test samooceny, test określający predyspozycje zawodowe KZZ

Termin: 31.01.2019-01.02.2019

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczecinie

ul. Dworcowa 19

Liczba uczestników: 8

Krótki opis: Analiza potrzeb klienta

27 MCK Szczecin Forma: spotkanie multimedialne

Temat: Kalejdoskop zawodów i inne

Termin: 4-5.02.2019

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczecinie

ul. Dworcowa 19

Liczba uczestników: 20

Krótki opis: Filmy instruktażowe

28 MCK Szczecin Forma: np. warsztaty

Temat: Kim będę

Termin: 6.02.2019

Miejsce: Przedszkole Małe Omnibuski

ul. Zdrojowa 23-25 Szczecin

Liczba uczestników: 20

Krótki opis: warsztaty z przedszkolakami

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Formy zajęć zorganizowane przez jednostkę w ramach wypoczynku Uwagi
1 PPP Kołobrzeg Forma zajęć: Spotkania indywidualne

Temat: Moja wiara w siebie

 

Termin: 29-30.01.2019r.

Miejsce: PPP Kołobrzeg /16-15 HP
w Kołobrzegu ul. 1 Maja 47

Liczba uczestników: 10 osób

Krótki opis: Budowanie w uczestnikach poczucia własnej wartości

2 PPP Kołobrzeg Forma zajęć: Spotkania indywidualne

Temat: Test Kotwice Scheina

 

Termin: 5-6.02.2019r.

Miejsce: PPP Kołobrzeg /16-15 HP
w Kołobrzegu ul. 1 Maja 47

Liczba uczestników: 10 osób

Krótki opis: Określenie obszarów kompetencji, motywacji do pracy
i systemu wartości

3 PPP Szczecinek Forma: spotkanie informacyjne

Temat: Jak i gdzie szukać  pracy krótkoterminowej w okresie ferii zimowych

Termin: 01.02.2019

Miejsce: PPP Szczecinek

ul. Kościuszki 47-49, 78-400 Szczecinek

Liczba uczestników: 5 osób

Krótki opis: Oferty pracy krótkoterminowej, promocja PPP.

4 MCIZ Koszalin Warsztaty aktywizująco – motywujące Termin: 6.02.2019

Uczestnikami Hufca Pracy 16-8
w Koszalinie

Miejsce: siedziba MCIZ Koszalin

5 MCIZ Koszalin Konsultacje indywidualne

Temat: Diagnoza predyspozycji zawodowych pod kątem wyboru zawodu.

Termin: 28.01-08.02.2019

Uczestnicy: Młodzież ucząca się

Miejsce: siedziba MCIZ Koszalin

6 MBP/CEiPM/MCK Koszalin Forma: spotkania rekrutacyjne oraz informacyjne Termin: 28.01.2018 – 08.02.2018

Miejsce: siedziba CEiPM Koszalin

Krótki opis:

– oferty pracy krótkoterminowej, promocja MBP,

– rekrutacja uczestników do udziału w szkoleniach w ramach URP

– rekrutacja uczestników do udziału w projekcie w ramach II edycji OSDZ-YEI

7 MCK Złocieniec „Zabawa z doradztwem zawodowym” – zajęcia grupowe Termin: 29.01.2019 r.

Miejsce: MCK Złocieniec

Liczba uczestników: 5

Krótki opis: zajęcia grupowe dla lokalnej młodzieży, podczas których wykorzystane zostaną gry edukacyjne m.in. CV – Co by było gdyby…, Zawodowy Poker, Memo Zawodowiec

 

8 MCK Złocieniec Indywidualne konsultacje Termin: 04-06.02.2019 r.

Miejsce: MCK Złocieniec

Liczba uczestników: 8

Krótki opis: spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i/lub pośrednikiem pracy, tematyka w zależności od potrzeb uczestników m.in. lokalny rynek pracy, poszukiwanie ofert pracy, opisy zawodów, badanie predyspozycji zawodowych, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych

 

9 OSZ Szczecinek Dzień Otwartych Drzwi

 

Termin 28.01 – 31.01.2019 r. i 04-08.02.2019 r.

w  godz. 10:00 – 14:00

Miejsce: OSZ Szczecinek, ul. Kościuszki 47-49 sala nr 12.

Liczba uczestników:  co najmniej od 2 osób.

Krótki opis: Zajęcia plastyczne, komputerowe, projekcja zainteresowanym filmów edukacyjnych.

10 OSZ Szczecinek Warsztaty: Barometr zawodów Termin: 01.02.2019 r.

Miejsce: OSZ Szczecinek, ul. Kościuszki 47-49 sala nr 12.

Liczba uczestników:  4-10osób.

Krótki opis:

1.      Przedstawienie zawodów przyszłości i perspektywy ich funkcjonowania na lokalnym rynku pracy.

2.      Zawody deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe na szczecinecki rynku pracy.

3.      Umiejętności, których pracodawcy szukają w CV.

11 OSZ Szczecinek Spotkania rekrutacyjne Termin 28.01– 08.02.2019 r.

w  godz. 7:00 – 15:00

Miejsce: OSZ Szczecinek, ul. Kościuszki 47-49 pokój nr 11.

Krótki opis:

Rekrutacja uczestników do udziału w szkoleniach w ramach URP

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie w ramach II edycji OSDZ-YEI.

Rekrutacja uczestników do udziału w warsztatach w ramach własnej inicjatywy.

12 MCK ŚWIDWIN Forma: warsztatowo-integracyjna

 

Gra: „Co by było gdyby?”. Wprowadzenie do świata zawodów.

Termin: 23.02.2016

Miejsce:  Mieszka I 16, 78-300 Świdwin

Liczba uczestników: 6-8 osób

Krótki opis: Zajęcia skierowane do młodzieży na temat zawodów. Integralną częścią tych zajęć ma być gra „Co by było gdyby?”, dzięki której uczestnicy poznają zawody i związane z nim środowisko pracy oraz wymagania.

Czas trwania: 2-3 godziny.

 

13 MCK ŚWIDWIN Forma: warsztatowo-informacyjna

Temat: Rynek Pracy. Pisanie CV, listu motywacyjnego, poszukiwanie pracy.

Termin: 29.02.2016

Miejsce:  Mieszka I 16, 78-300 Świdwin

Liczba uczestników: 6-10 osób

Krótki opis: Zajęcia skierowane do młodzieży na temat poruszania się po Rynku Pracy . Podczas spotkania zostaną omówione metody poszukiwania pracy, zasady opracowania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Czas trwania: 2-3 godziny.

 

14 MCK Sławno „Zabawa z doradztwem zawodowym” – zajęcia grupowe Termin: 29.01.2019 r.

Miejsce: MCK Sławno

Liczba uczestników: 5

Krótki opis: zajęcia grupowe dla lokalnej młodzieży, podczas których wykorzystane zostaną gry edukacyjne m.in. CV – Co by było gdyby…, Zawodowy Poker, Memo Zawodowiec

 

15 MCK Białogard Forma zajęć: Spotkania indywidualne

Temat: Moja wiara w siebie

 

Termin: 29-30.01.2019r.

Miejsce: MCK Białogard

Liczba uczestników: 6-10 osób

Krótki opis: Budowanie w uczestnikach poczucia własnej wartości

Lp. Nazwa i adres  jednostki organizacyjnej Planowane formy zajęć w ramach ferii zimowych Data realizacji
1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania
16-1 w Barlinku
ul. Św. Bonifacego 36
74-320 Barlinek
Rozgrywki sportowe w tenisie stołowym, cymbergaj 30.01.-31.01.2019
Warsztaty teatralne 30.01.2019
Warsztaty plastyczne 29.01.2019
Warsztaty ceramiczne 28.01.2019
Projekcja filmów w sali audiowizualnej 28.01 -01.02.2019
Zajęcia sportowe rozwijające sprawność fizyczną na świeżym powietrzu 28.01 -31.01.2019
2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania
16-2 w Mielenku Drawskim
Mielenko Drawskie 41
78-500 Drawsko pomorskie
Zajęcia artystyczne, kulturalno-oświatowe 29-30.01.19
Zajęcia praktyczno-techniczne 31.01.2019
Zajęcia sportowo-rekreacyjne (Zimowy turniej w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki) 04-05.02.19
Zajęcia organizacyjno – społeczne (wolontariat w schronisku i na rzecz społeczności lokalnej) 06-08.02.19
Wyjście do kina 29-30.01.19
Wyjście do Muzeum Regionalnego Magazyn Solny w Drawsku Pomorskim 31.01.2019
3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania
16-3 w Stargardzie
ul. Jugosłowiańska 22 a
73-110 Stargard
Warsztaty dot. bezpiecznego korzystania z Internetu 05-06.02.2019
Mini-turniej gry w „piłkarzyki” 06-07.02.2019
Warsztaty z rysunku 07-08.02.2019
Wyjazd nad jezioro Miedwie – wolontariat na rzecz bezdomnych zwierząt 01.02.2019
Wyjście do Muzeum Historyczno-Archeologicznego „Basteja” 07.02.2019
Spacer szlakiem zabytków Stargardu 08.02.2019
4 Środowiskowy Hufiec Pracy
16-4 w Łobzie
ul. Krótka 2
73-150 Łobez
Zajęcia plastyczne – tworzenie prac techniką decoupage, rysowanie własnych karykatur, poznawanie różnorakich technik plastycznych 28.01-08.02.2019
Projekcja filmów w sali audiowizualnej
Zajęcia informatyczne w sali komputerowej
Gry edukacyjne
Zajęcia na siłowni
5 Ośrodek Szkolenia i Wychowania
16-16 w Rowie
Rów 27 a
74-300 Myślibórz
Zajęcia plastyczne 28.01-08.02.2019
Turniej strzelecki, turniej w cymbergaja, turniej w piłkarzyki, turniej w darta
Quiz wiedzy o bezpieczeństwie w czasie ferii
Gry i zabawy – kalambury
Kulig po leśnych bezdrożach (uzależniony od pogody)
Ognisko integracyjne
6 Hufiec Pracy
16-5 w Szczecinie
ul. Dworcowa 19, p. IV
70-206 Szczecin
Wyjście na logogryf 28.01-8.02.2019
Wyjście na basen
Spotkanie z pośrednikiem pracy
Wyjście do Parku Trampolin
7 Hufiec Pracy
16-6 w Wałczu
ul. Bankowa 13
78-600 Wałcz
Plener fotograficzny  pt. „Wałcz krainą 5 jezior” 04-08.02.2019
Zajęcia w sali gimnastycznej: gry w badmintona oraz tenisa stołowego 28.01-01.02.2019
Wyjście na lodowisko szkolne 28.01-08.02.2019
8 Hufiec Pracy
16-7 w Szczecinie
ul. Gryfińska 151/U1
70-806 Szczecin
Gry sportowe i planszowe 28.01-08.02.2019
Wyjście do kina Gryf na seans filmowy 28.01-08.02.2019
Wycieczki terenowe po okolicach Szczecina 28.01-08.02.2019
Wyjście na mecz ligowy piłki ręcznej kobiet 02.02.2019
9 Hufiec Pracy
16-8 w Koszalinie
ul. Morska 43
75-215 Koszalin
Wyjście do kina na seans filmowy 31.01.2019
Warsztaty zawodoznawcze z doradcą zawodowym  z MCiZ Koszalin 06.02.2019
Zajęcia wyrównawcze dla chętnych 28.01-08.02.2019
„Zdrowo wesoło i bezpiecznie” – zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w czasie ferii i zdrowego odżywiania, przeznaczone dla  podopiecznych Świetlicy Środowiskowej „Koniczynka” w Szczecinku i młodzieży HP 16-9 z udziałem przedstawiciela policji i promotora zdrowia bezpieczeństwo w czasie ferii, zdrowe odżywianie 28.01.2019
10 Hufiec Pracy
16-9 w Szczecinku
ul. Kościuszki 47-49
78-400 Szczecinek
Organizacja konkursu plastycznego pn. ,,Bezpieczne zabawy” 28.01.2019
Zajęcia plastyczne z podopiecznymi Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku oraz młodzieży z Hufca Pracy 30.01.2019
Ćwiczenia ogólnorozwojowe na powietrzu 05.02.2019
Gry planszowe 28.01.2019
11 Hufiec Pracy
16-10 w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police
Wyjście młodzieży do Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach 01.02.2019
Twórcze warsztaty manualne 04.02.2019
Wyjście młodzieży do Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach 05.02.2019
Gry i zabawy, kalambury 07.02.2019
12 Hufiec Pracy
16-11 w Dębnie
ul. Chojeńska 1
74-400 Dębno
Gry planszowe w Dębnowskim Ośrodku Kultury 28.01.2019, 30.01.2019
Zajęcia rekreacyjne- tenis stołowy w Hali OSiR 29.01.2019, 05.02.2019, 07.02.2019
13 Hufiec Pracy
16-12 w Trzebiatowie
ul. Torowa 1
72-320 Trzebiatów
Zajęcia wyrównawcze dla chętnych 28.01-08.02.2019
Możliwość korzystania z komputerów z dostępem do Internetu, gra w piłkarzyki, w Darta, w tenisa stołowego, nowe powroty do starych gier planszowych (w tym rozgrywki w warcaby)
Wyjazdu na lodowisko do Kołobrzegu oraz możliwość wyjścia na siłownię Fitness Club Szyman Team – dla chętnych 28.01-08.02.2019
14 Hufiec Pracy
16-13 w Białogardzie
ul. 1-go Maja 18
78-200 Białogard
Dzień gier  planszowych 29.01.2019
Wyjście  na wystawę Olense Kartoenale. Tematem 30. edycji jest Bezpieczeństwo w pracy 30.01.2019
Zajęcia sportowe w sali gimnastyczna szkoły „Scholar” (rozgrywki w piłkę nożną i tenis stołowy) 31.01.2019
Warsztaty plastyczne 01.02.2019
Zajęcia sportowe w sali gimnastyczna szkoły „Scholar” (rozgrywki w piłkę nożną i tenis stołowy) 06.02.2019
Zajęcia wyrównawcze dla chętnych 06.02.2019
Zajęcia dla młodzieży na bazie klubów Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – turnieje tenisa stołowego wg harmonogramu zajęć Klubów Spółdzielni Mieszkaniowej
15 Hufiec Pracy
16-14 w Świnoujściu
ul. Norweska 12
72-602 Świnoujście
Trening piłki nożnej pod okiem trenera UEFA A 28-31.01.2019
Zajęcia świetlicowe 01.02.2019
Bieg po plaży połączony z wycieczką do Niemiec 04.02.2019
Warsztaty dziennikarskie  w Miejskim Domu Kultury, sala 311, skierowane do młodzieży szkół średnich – prowadzący: redaktor Michał Taciak 05.02.2019
Warsztaty pn. ,,Bez smartfona też można mile spędzić czas” 06-07.02.2019
Portrety zwierząt chronionych w Polsce – konkurs plastyczny 08.02.2019
16 Hufiec Pracy
16-15 w Kołobrzegu
ul. 1-go Maja 47
78-100 Kołobrzeg
Rozgrywki  w ping – ponga zakończone turniejem 28.01-01.02.2019
Zajęcia sportowe na lodowisku  MOSiR
Zajęcia sportowe na basenie  MOSiR 04-08.02.2019
Zajęcia plastyczno-techniczne w ramach kółka plastycznego
Zajęcia sportowe w ramach kółka sportowego „ Ścieżka zdrowia- biegi parkiem nadmorskim”
Zajęcia kucharskie z cyklu Masterchef
Turniej gier planszowych
Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej na spektakl teatralny 30.01.2019
Wyjście do Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki (Masami Sushi, pl. Ratuszowy 3a) na dyskusję o książce B. Sanderson „Z mgły zrodzony” 30.01.2019
Wyjście do kina Regionalnego Centrum Kultury na film 06.02.2019
Wyjście do Kina Wybrzeże  na film 08.02.2019

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast