ERASMUS +

Program Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. ZWK OHP w Szczecinie realizuje dzięki programowi projekty dotyczące kształcenia zawodowego wspierające rozwój zawodowy uczestników, zdobycie i wykorzystanie kompetencji zawodowych. Realizowane są także wymiany młodzieżowe w oparciu o edukację nieformalną. W projektach wzięła dotychczas udział młodzież z ośrodków OHP m.in. w Barlinku, Rowie, Mielenku Drawskim, Stargardzie.

Projekty Erasmus+ zaplanowane do realizacji na rok 2018:

  1. „Wzrost mobilności – rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry” – Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej „Wabar” w ZSP Nr 1 w Barlinku. Projekt przeznaczony jest dla kadry, osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym w branżach ekonomicznej, handlowej, hotelarskiej, informatycznej i mechanicznej. Projekt przeznaczony do nauczycieli kształcenia zawodowego, praktycznego w warsztatach szkolnych, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach a także nauczyciele innych szkół. Kadra w ciągu 14 dni szkolenia w Niemczech zdobędzie doświadczenie w zakresie poznania nowych technologii oraz rozwiązań organizacyjnych i metodycznych w kształceniu zawodowym, systemu wsparcia młodzieży w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, nawiązywania nowych kontaktów. ZWK OHP pełni rolę partnera projektu. Projekt oczekuje na realizację. Zaplanowane na 2017 r. uczestnictwo kadry ZWK OHP w projekcie nie doszło do skutku. Wyjazd został przesunięty na 2018 r. Wyjazd dla 8 osób zaplanowany jest na maj 2018 r.
  2. Projekt „Papieromania” – jest pomysłem młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie. Głównym celem projektu będzie promowanie aktywności wśród młodzieży poprzez naukę rękodzieła. Do projektu wybraliśmy trzy metody artystyczne: scrapbooking, papierową wiklinę oraz wycinankę. Aktywizacja i nabycie kompetencji językowych dzięki możliwości przebywania i porozumiewania się z grupą białoruską w języku polskim, białoruskim czy angielskim oraz praca nad projektem umożliwia kontakt z inną kulturą, pozbycie się niewiary we własne siły. Projekt będzie spotkaniem młodzieży z Polski, Białorusi i Słowacji. Wniosek został ponownie złożony w 3 naborze wniosków Programu Erasmus+ w 2017 r. i otrzymał dofinansowanie.
  3. „Moja ekologia” – to realizacja pomysłu zdobywania wiedzy przez doświadczenie miłośników koła turystycznego Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim. Do realizacji projektu w ramach wymiany młodzieży uczestnicy OSiW Mielenka zaprosili rówieśników, którzy podzielają ich pasję ekologiczną z Włoch i Rumunii. Każdy kraj reprezentowany będzie przez 6 uczestników, a opiekę sprawować będzie 2 liderów. Łącznie w projekcie wezmą udział 24 osoby. Partnerami projektu będzie gmina Comune di Carpenedolo (Włochy) oraz stowarzyszenie Future in Progress (Rumunia). Wymiana odbędzie się w dniach 25-31 maja 2018 r. Projekt został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinasowanie.
  4. „Action re – loaded” – głównym celem projektu jest zachęcenie młodzieży do działań wolontariackich. Inicjatorem projektu jest chorwackie stowarzyszenie „Argonauata”, z którym ZWK OHP współpracuje od 2013 r. W projekt będzie zaangażowanych 6 partnerów. Każdego z partnerów będzie reprezentowało 6 uczestników oraz 1 opiekun (łącznie 36 osób). Tematem wymiany młodzieżowej jest wolontariat. Projekt jest przeznaczony dla osób, które nie miały zbyt dużego kontaktu z wolontariatem i będzie to ich pierwsze ich doświadczenie w tej dziedzinie. Projekt został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie.
  5. „Culture and Sea” – inicjatorem jest stowarzyszenie z Hiszpanii „Europe for Barbate”. Celem projektu jest promocja kultury miasta nadmorskiego. Realizację projektu zaplanowano nad Oceanem Atlantyckim. Barbate jest miejscowości nadmorską i dlatego wszystkie aktywności będą związane z bliskością wybrzeża. Do głównych aktywności będą należeć: sprzątanie plaży, wizyta w ośrodku dla imigrantów, nauka przyrządzania dań kuchni nadmorskiej, obserwacja delfinów. W projekcie weźmie udział łącznie 22 osoby z trzech krajów (Polska, Hiszpania, Włochy). Projekt został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast