Strona główna Rynek Pracy Jednostki organizacyjne Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

30 czerwca 2014 roku Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP zakończyła realizację projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I, Działania 1.3 Poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mimo, iż realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2014 roku jednostki uruchomione w województwie zachodniopomorskim nadal wspomagać będą młodzież w odnalezieniu się na rynku pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego to jednostka udzielająca młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości przekwalifikowania się. Organizuje warsztaty i szkolenia mające na celu nabycie, zwiększenie lub uzupełnienie przez młodych ludzi kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych umiejętności niezbędnych w środowisku pracy, tzw. kluczowych (np. obsługa komputera, maszyn, urządzeń biurowych i technicznych itp.).

Ponadto OSZ pełni rolę lokalnego banku informacji o firmach szkoleniowych i ich ofercie edukacyjnej. OSZ umożliwiają zdobycie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, reorientację zawodową oraz ukształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy. Nowa formuła OSZ stwarza szansę na większą indywidualizacje pracy z klientem.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinku jest jednostką OHP udzielającą młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz przekwalifikowania się. Podstawową formą jego działalności jest organizacja szkoleń mających na celu przyuczenie do zawodu, podwyższenie posiadanych kwalifikacji zawodowych, uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy ogólnej oraz naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia.

Działalność OSZ oparta jest w głównej mierze na:

  1. doradztwie w zakresie doboru właściwego kierunku oraz formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  2. przedstawianiu i oferowaniu szkoleń,
  3. gromadzeniu informacji na temat lokalnego rynku szkoleń,
  4. organizowaniu szkoleń zawodowych na podstawie rozpoznanych potrzeb lokalnego rynku pracy.

Oferta OSZ jest skierowana do młodzieży w wieku 18-24 lat, do młodzieży nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej i nieuczącej się, o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji albo bez kwalifikacji, wymagającej wsparcia w celu dostosowania się do wymogów lokalnego rynku pracy.

Dodatkowo oferta OSZ jest realizowana w Młodzieżowych Centrach Kariery w:

  1. Szczecinie,
  2. Koszalinie,
  3. Gryfinie,
  4. Trzebiatowie.

Wszystkie usługi Ośrodka Szkolenia Zawodowego są bezpłatne.

OŚRODKI SZKOLENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego
ul. Kościuszki 47-49 pok. nr 11
78-400 Szczecinek
tel. 94 712 74 40

Specjalista ds. rozwoju zawodowego: Roman Tranbowicz
e-mail: osz.szczecinek@ohp.pl

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast