Ceremonia wręczenia certyfikatów w projekcie

725

W dniu 19.06.2019 roku, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Podczas ceremonii miało również uroczyste wręczenie certyfikatów oraz nagród uczestnikom Ośrodka Szkolenia i Wychowania (OSiW) OHP ze Stargardu, którzy odbyli staż w dniach 31.03 – 13.04.2019 r., w ramach projektu „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość”. Był on realizowany we Frankfurcie nad Odrą w nowoczesnej placówce szkolącej młodych ludzi do wykonywania zawodów, które obecnie na rynku pracy pilnie potrzebują kadrę pracowniczą.

Do tego projektu z OSiW przystąpili kucharze, a dokładnie osiem osób, które przez dwa tygodnie pracowały w kuchni, w której znajdowały się urządzenia do gotowania i pieczenia najnowszej technologii.

Młodzież uczyła się czym jest praca w kuchni, jakie zastosowania mają zioła do doprawiania potraw, dowiedzieli się, że jedzenie przygotowuje się z pasją i co najważniejsze, że praca zespołowa to połowa sukcesu dobrego dania. Pan instruktor zawsze powtarzał uczestnikom stażu o szanowaniu siebie nawzajem. Podczas projektu nasi uczestnicy mieli szanse pracować z rówieśnikami z Niemiec co pozytywnie wpłynęło na przebieg całego przedsięwzięcia.

Na ceremonię wręczenia certyfikatów zaproszeni zostali pracodawcy, którzy obecnie współpracują z OSiW, a także nasi instruktorzy, którzy także brali czynny udział w przygotowaniu młodzieży do wyjazdu do Niemiec.

Certyfikaty oraz potwierdzenia ukończenia przygotowania pedagogicznego i kulturowo-językowego wręczał osobiście Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie – Pan Wiesław Jaworski. Podziękował młodzieży za zaangażowanie oraz ciężką pracę jaką włożyli aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, a także za godne reprezentowanie naszego ośrodka na arenie międzynarodowej.

Po zakończeniu uroczystości młodzież, która była obecna na stażu zrobiła sobie zdjęcie grupowe ze wszystkimi osobami, które włożyły ciężką pracę aby projekt odbył się w założonym czasie bez żadnych zakłóceń. Miejmy tylko nadzieję że takie przedsięwzięcia jak projekt „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość”, będą realizowane w przyszłym roku i latach następnych we wszystkich obecnie dostępnych zawodach Ochotniczych Hufców Pracy.