Cieśle i technolodzy potrafią więcej…

587

W związku z realizacją projektu „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość”, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+, w dniu 19.02.2019 r. odbyła się wizyta monitorującą przebieg stażu we Frankfurcie nad Odrą w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina – Brandenburgii. Wizyta była elementem ewaluacji projektu pod względem zgodności z programem merytorycznym i organizacyjnym. Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania (OSiW) w Rowie i Hufca Pracy (HP) w Szczecinie, od 11 lutego 2019 r., przebywa na stażu zawodowym, który zakończy się 22 lutego br. W stażu biorą udział chłopcy kształcący się w zawodach cieśla i technolog robót wykończeniowych.

Oprócz udanej realizacji programu merytorycznego młodzież bierze udział także w realizacji programu kulturowego. Program realizowany w czasie wolnym ma na celu zapoznać młodzież z tradycją i historią niemiecką, dlatego też uczestnicy brali udział m.in. w wyjeździe kulturoznawczym do Berlina. Ponadto, w godzinach popołudniowych młodzież była na kręgielni i lokalnej strzelnicy, zwiedziła Frankfurt nad Odrą, spędziła czas na wspólnym grillu. Realizacja programu kulturowego ma na celu lepsze poznanie Niemiec, ich tradycji, zwyczajów, historii oraz lepszą integrację młodzieży.

Podczas monitoringu przeprowadzono rozmowy z uczestnikami, którzy stwierdzili, iż w trakcie staży zawodowych uczą się bardzo dużo. Okazuje się, że w grupie cieśli ważna jest dyscyplina pracy i precyzja łączenia elementów drewnianych a także szybkość wykonywania czynności. Okazało się, że uczestnicy staży rywalizują pod względem tempa pracy ze swoimi rówieśnikami z Niemiec. Młodzi cieśle korzystają z nowoczesnego parku maszynowego, np. piły, strugu, traku. Uczestnicy przyznali, że mogą liczyć na duże wsparcie niemieckich instruktorów nauki zawodu. Efektem pracy młodych cieśli były małe konstrukcje dachowe oraz świeczniki drewniane z wzorami.

Równie dobrą opinię zostawiają po sobie młodzi technolodzy wykończenia wnętrz, którzy opowiadali o swoich wrażeniach. Stażyści budowali ścianki i konstrukcje z profili pod zabudowę z płyt regipsowych. Młodzież uczyła się czytać rysunek techniczny i używać narzędzi. Po stworzeniu konstrukcji odbywała się zabudowa a później szpachlowanie. W pracy technologa ważna jest precyzja i dokładność oraz wyobraźnia przestrzenna.

Obie grupy z ZWK OHP otrzymały ocenę pracy na poziomie 2-3, gdzie ocena 1 jest najlepszą a 6 najgorszą. Wysoki poziom staży zawodowych, które zakończą się dla grupy z OSiW Rów i HP Szczecin, to także zasługa obecnych na miejscu opiekunów młodzieży: Pana Jacka Kozłowskiego – wychowawcy w OSiW Rów oraz Pana Arkadiusza Grunwalda – wychowawcy z HP Szczecin. Na miejscu naszych stażystów wspiera Pan Michał Ritter – opiekun organizacyjny z Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina – Brandenburgii.