Dzień Niepodległości

293

Uczestnicy białogardzkiego Hufca Pracy wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, która była celebrowana w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali do parku Orła Białego przy asyście Białogardzkiej Orkiestry Dętej, gdzie pod pomnikiem złożyli wiązanki kwiatów dla upamiętnienia faktu odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy Białogardu oraz reprezentacje placówek oświatowych, urzędów, instytucji kultury, zakładów pracy i mniejszości narodowych. Wszystkim obecnym pod pomnikiem Orła Białego udzielił się podniosły, uroczysty nastrój oraz radość i wdzięczność dla tych, którzy wówczas walczyli i dokładali starań, aby Polska powróciła na mapę Europy wolna i niepodległa. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w naszej jednostce już 8 listopada – szkoła, w której uczą się nasi uczestnicy odpowiedziała na zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży i zgłosiła swój udział w akcji „Szkoła do Hymnu”.

Głównym założeniem tej akcji było wspólne odśpiewanie czterech zwrotek hymnu narodowego we wszystkich placówkach biorących udział w akcji jednocześnie 8 listopada o symbolicznej godzinie 11:11. Wydarzenie to stanowiło kontynuację ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której udział wzięli uczniowie z niespełna 24 tys. placówek w Polsce i za granicą. Tego dnia nie zabrakło także w szkole pieśni patriotycznych, odniesień do symboli narodowych oraz dyskusji na temat dzisiejszego patriotyzmu i poczucia odpowiedzialności za losy ojczyzny.

Z tej okazji również nasi uczestnicy przygotowali gazetkę ścienną upamiętniającą to najważniejsze dla wszystkich Polaków święto. Naszym zadaniem jest budowanie w młodych ludziach postaw patriotycznych opartych na szacunku i wartościach, które są fundamentem dla naszej tożsamości narodowej, ale również dbanie o to, aby nasi uczestnicy w sposób godny uczestniczyli w lokalnych obchodach najważniejszych świąt narodowych.