Gotowi do wyjazdu na staż zawodowy

502

W piątek  17 maja br. w Hufcu Pracy w Szczecinku zakończyły się zajęcia przygotowawcze dla młodzieży uczestniczącej w projekcie „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość”  realizowanym przez ZWK OHP w Szczecinie. Projekt współfinansowany jest ze środków   PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Zgodnie z założeniami projektu, w okresie od 19 maja do 1 czerwca uczących się zawodu kucharz wyjedzie do Frankfurtu nad Odrą w celu odbywania praktyki zawodowej. W związku z powyższym na przełomie kwietnia i maja trwały intensywne zajęcia kulturowo językowe prowadzone przez Panią Agnieszkę Michowską. Uczestnicy zgłębiali wiedzę w zakresie uwzględniającym słownictwo powiązane bezpośrednio ze środowiskiem pracy jak również dotyczącym kultury i obyczajów Niemiec.

Młodzież uczestniczyła również w zajęciach pedagogicznych, które prowadziła  Joanna Poźniak  st. wychowawca Hufca Pracy w Szczecinku i jednocześnie opiekun grupy w czasie odbywania stażu we Frankfurcie. Zajęcia miały na celu integrację oraz wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie i zachęcenie uczniów do pomagania sobie nawzajem. Ponadto uczestnicy ćwiczyli też techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach i zasady konstruktywnego rozwiązywanie konfliktów. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnikom łatwiej będzie zrozumieć przekazywane informacje dotyczące nowoczesnych technologii, narzędzi i metod produkcji stosowanych w branży gastronomicznej oraz współpracować i komunikować się z rówieśnikami w Niemczech.

Zajęcia przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze a uczestnicy chętnie brali w nich udział. Mamy nadzieję , że udział w zagranicznym stażu stworzy młodym ludziom szansę zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, wymiany doświadczeń z niemieckimi rówieśnikami oraz nabycia umiejętności społecznych i międzykulturowych.