Jednostki OHP na Targach Edu Day w Szczecinku

860

Targi Edu Day to popularne wydarzenie w województwie zachodniopomorskim. Do tej pory zostały zorganizowane pięciokrotnie w wybranych miastach w regionie: w Koszalinie, Kołobrzegu, Słupsku, Szczecinie, a w dniu 5 grudnia 2018 r. szósta edycja miała miejsce również w Szczecinku. OHP na targach było reprezentowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Punkt Pośrednictwa Pracy w Szczecinku.

Spotkania z reprezentantami uczelni wyższych czy rozmowy ze specjalistą do spraw rozwoju zawodowego OSZ i pośrednikiem pracy PPP to okazja dla młodzieży do refleksji nad osobistą przyszłością zawodową, możliwość rozważenia kierunku rozwoju i kariery, poznanie nowych trendów w edukacji i potrzeb na lokalnym rynku pracy.

Na odwiedzających czekała oferta  podjęcia pracy, oferty szkoleniowe i edukacyjne OHP i uczelni. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli dziś szansę poznać ofertę szkół wyższych z naszego regionu i propozycje wsparć jednostek OHP. Oferta OSZ i PPP trafnie wpisała się w koncepcję targów. Liczne grupy zainteresowanej młodzieży mogły zapoznać się z szerokim wachlarzem usług jednostek OHP. Udzielano młodzieży informacji na temat możliwości podjęcia pracy, konsultacji w zakresie poradnictwa zawodowego, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzenia testów określających predyspozycje zawodowe,  tworzenia dokumentów aplikacyjnych czy autoprezentacji. Młodzież uzyskała również odpowiedzi na pytania dotyczące kształcenia w jednostkach OHP. Odwiedzający stoisko OHP mogli otrzymać propozycje bezpłatnych szkoleń, ulotki i przewodniki po zawodach.

Młodzież w krótkiej rozmowie z pracownikami OHP złożyła deklarację, że chce studiować, ale również korzystać z naszych szkoleń kwalifikacyjnych OSZ, by móc podjąć  pracę według zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Wielu młodych ludzi z powodu uwarunkowań rodzinnych czy środowiskowych musi godzić pracę z nauką. Konieczność zarabiania na utrzymanie i dalszą edukację często okazuje się być jedynym rozwiązaniem, gdyż coraz mniejsza grupa młodych może liczyć na wsparcie finansowe.