Kadra ZWK OHP w Bratysławie

825

W dniach 07.01.2010 – 14.01.2020 w stolicy Słowacji, Bratysławie, w ramach Programu Erasmus+, odbyła się wymiana międzynarodowa pn. „How to stop infodeformation in youth”.  Wzięli w mniej udział pracownicy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie oraz przedstawiciele Ukrainy, Grecji, Belgii, Węgier, Turcji, Finlandii, Słowacji.

Przedsięwzięcie skierowane było do kadry pracującej z młodzieżą i poświęcone było dezinformacji w prasie, mediach, sieci oraz sposobom obrony przed manipulacją. Projekt obejmował wiele aspektów i ukazywał odmienne zwyczaje kulturowe w każdym z państw.

Forma prowadzenia zajęć była bardzo zróżnicowana począwszy od prac w grupach mieszanych poprzez prace indywidualne uczestników. Dzięki temu wszyscy mogli się lepiej poznać oraz zrozumieć motywacje i cel przyjazdu, a także wymienić opinie i poglądy na tematy, których dotyczyło przedsięwzięcie.

W ramach wieczorów narodowych, każda grupa z danego państwa przedstawiła prezentację multimedialną, utwory muzyczne znane i popularne w danym kraju. Każdy z krajów dał się poznać również od strony kulinarnej, gdzie uczestnicy prezentowali swoje narodowe specjały.

Organizator projektu, stowarzyszenie „Youth for equality” nie tylko zapewnił dobre warunki do realizacji projektu, wysoki poziom merytoryczny, ale także zagwarantował piękne wspomnienia z pobytu w stolicy Słowacji.

Temat projektu na pewno poszerzył wiedzę uczestników i przyczyni się do podniesienia jakości pracy z młodzieżą. Kadra ZWK OHP z pewnością będzie miała okazję wykorzystać tą wiedzę w codziennej pracy z podopiecznymi.