Konferencja podsumowująca projekt Erasmus+ w Trzebiatowie

737

W dniu 18 czerwca 2019 r. w Hufcu Pracy w Trzebiatowie odbyła się konferencja podsumowująca praktyki zagraniczne w zawodzie cieśla. Mmłodzież biorąca udział w stażu zagranicznym we Frankfurcie nad Odrą spotkała się z koordynatorem wojewódzkim projektu – Panem Leszkiem Ślepowrońskim. W spotkaniu udział wzięli także Dyrektor Zespołu Szkół Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego – Pani Anna Kulasek, Komendant Hufca w Trzebiatowie – Pani Anna Konieczka, kadra hufca oraz mama jednego z uczestników.

Projekt realizowany był przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie w ramach Projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia” realizowanego przez FRSE pod nazwą „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość”. Projekt jest realizowany w IV osi priorytetowe Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Programy mobilności ponadnarodowej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem projektu jest między innymi wspieranie rozwoju zawodowego uczestników, zdobycie i wykorzystanie kompetencji zawodowych przez poznanie działania firm niemieckich i porównanie metod pracy, nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, zapoznanie się z nowoczesnym sprzętem oraz zasadami pracy w Niemczech (Frankfurt nad Odrą), wymiana doświadczeń z niemieckimi rówieśnikami, a także w obrębie własnej grupy, udoskonalanie posiadanych umiejętności oraz pozyskanie nowych.

Młodzież podczas stażu poznała aspekty pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych, kształtowała postawy tolerancji i otwartości wobec różnic międzykulturowych, doskonaliła znajomość języka niemieckiego. Udział w projekcie pozwolił młodym ludziom zdobyć ponadnarodową mobilność oraz zwiększyć atrakcyjność na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy dzięki zdobyciu certyfikatu Europass Mobilność. Spotkanie z uczestnikami było podsumowaniem projektu, pierwszych zajęć przygotowawczych, kursu przygotowania kulturowo-językowego oraz pedagogicznego. Podsumowano pobyt we Frankfurcie nad Odrą i zagraniczne praktyki, ale też formy spędzania wolnego czasu i umiejętność zagospodarowania go w obcym nieznanym miejscu.

Pan Leszek Ślepowroński podczas spotkania opowiedział wszystkim zgromadzonym o projekcie, zawodach, w jakich młodzież brała udział, zasadach rekrutacji oraz korzyściach, jakie płyną z realizacji projektu. Młodzież podczas pobytu we Frankfurcie nad Odrą w Berufdförderungswerk E.V. Des Bauindusterieverbandes Berlin – Brandenburg E.V. nie tylko poznała nowe techniki pracy czy zdobyła dodatkowe umiejętności, ale też zwiedziła wiele interesujących miejsc, takich jak: Berlin i jego zabytki, Frankfurt nad Odrą, odwiedziła salon zabytkowych pojazdów, muzeum figur woskowych Madame Tussauds w Berlinie, a także zwiedziła park zwierząt Wild Park we Frankfurcie nad Odrą.

Dzięki prezentacji multimedialnej przedstawiającej wybrane wydarzenia z czasu wolnego i zagranicznych praktyk mogliśmy przypomnieć sobie i zobaczyć jeszcze raz, jak to wszystko wyglądało Nie zabrakło śmiechu, dyskusji, opowieści o tym, jak było ciekawie, a niekiedy nawet ciężko podczas pracy. Wszyscy miło wspominają udział w projekcie.

Na zakończenie spotkania wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie, który z pewnością podniósł kwalifikacje zawodowe młodzieży. Wierzymy, że uczestnicy będą wykorzystywać nabyte kwalifikacje oraz dalej się szkolić i doskonalić swoje umiejętności.