Lokalny konkurs w HP 16-5 w Szczecinie rozstrzygnięty!

106

Inspiracją do pomysłu zorganizowania konkursu był wcześniej zrealizowany programu wojewódzki  pt.” Tu mieszkam – jestem stąd – moja mała ojczyzna” bezpośrednio związany z szeroko pojętym patriotyzmem lokalnym.

Głównym założeniem tego konkursu było propagowanie wśród uczestników walorów miasta Szczecin, a tym samym utożsamianie się z nim. Zadaniem uczestników było udokumentowanie na fotografii wizytówki miasta i opisowe uzasadnienie swojego wyboru.

Pierwsze miejsce za pracę pt. „Szczecińskie bulwary” zajęła Oliwia Szrek,

Drugie miejsce za pracę pt. „Wały Chrobrego” zajęła Nikola Jaworska.

 

Gratulujemy!