Nakręcamy się dla Oli

79

Uczestnicy 16-12 Hufca Pracy w Trzebiatowie chętnie uczestniczą w działaniach wolontariackich. W tym roku szkolnym jak i w ubiegłym zbieramy plastikowe nakrętki dla mieszkanki Trzebiatowa, małej Oli, która cierpi na Zespół Aperta. Każda nakrętka jest na wagę złota, dlatego też uczestnicy hufca zbierając nakrętki od napojów czy detergentów przynosili je do hufca bądź do szkoły, skąd były odbierane i przekazywane bezpośrednio rodzinie małej dziewczynki. Jednak ze względu na to, że zajęcia lekcyjne odbywały się zdalnie w dniu 17 grudnia 2020 r. uczestnicy postanowili spotkać się w małej grupie i zebrane nakrętki wrzucić do specjalnego serca znajdującego się w naszym mieście. Zaangażowanie młodych ludzi w działania wolontariatu niesie za sobą wiele radości a także bezinteresowną pracę na rzecz podopiecznych fundacji. Zbieramy, pomagamy – ponieważ pomaganie jest wartością samą w sobie.