Niemiecka młodzież z wizytą w OSiW OHP Stargard

1211

W dniach 28.05 – 01.06.2018 r. młodzież z Niemiec przyjechała na wymianę polsko-niemiecką do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie. Program wymiany obejmował różnorodne aktywności sprzyjające integracji pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką. Koordynatorem projektu ze strony polskiej był Wiesław Jaworski – kierownik Ośrodka OHP, ze strony niemieckiej Marianne Bloom z Regionale Schule Sassnitz.

W pierwszy dzień spotkania postawiono na poznawanie zagranicznych gości i zapoznanie ich z lokalną kulturą, czemu dobrze służył wspólny spacer po Stargardzie. Następnego dnia uczestnicy mieli okazję zwiedzić w Szczecinie między innymi Muzeum Techniki, katedrę św. Jakuba wraz z wieżą widokową, bunkry z czasów II wojny światowej, Zamek Książąt Pomorskich i Wały Chrobrego. Wycieczka była atrakcyjna zarówno dla niemieckich gości jak i polskiej młodzieży.
Uczestnicy projektu podczas wyjazdu do stanicy leśnej Koła Łowieckiego „Daniel” w Grabowie, brali udział w sprzątaniu lasu i udrożnili dojazdową drogę leśną poprzez selekcję drobnych gałęzi. Prezes Koła Łowieckiego „Daniel”, pan Franciszek Błaszak, wygłosił bardzo ciekawy wykład o tym, jak działa ekosystem lasu, jak się w nim zachowywać, co robić w razie spotkania zwierzyny leśnej i jakich działań się wystrzegać.
Młodzież biorąca udział w polsko-niemieckiej wymianie, miała również okazję w ramach rekreacji i integracji międzynarodowej, oprowadzić zagranicznych gości po promenadzie Jeziora Miedwie. Podczas popołudniowych zajęć uczestnicy stworzyli liczne prace plastyczne ukazującej przyjaźń powstałą pomiędzy młodzieżą z dwóch krajów.
Wymiana przyniosła zakładane efekty, a więc międzynarodową integrację, nawiązywanie przyjaźni, burzenie stereotypów i wzbudzenie chęci poznawania odmiennych kultur i języków. Projekt był współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży – PNWM-DPJW, działającą w ramach umowy międzynarodowej Polski i Niemiec.